Gällö Max

Gällö Max
Alltid mest timmer från skogen

  • Vill du ha mer timmer i stället för massaved?
  • Gillar du att dina träd sågas lokalt i inlandet?
  • Vill du få mer pengar i plånboken?

Då vill vi lära dig mer om Gällö Max!

Gällö Max är ett sätt att avverka som innebär att vi alltid tar ut maximalt med timmer. Korta stockar, fasta längder och sortering direkt i skogen är grunden för konceptet.

Gällö Max

GÄLLÖ MAX FÖR OLIKA TRÄD: Genom Gällö Max-konceptet maximerar vi timmeruttaget i alla typer av skogar. Utifrån trädens beskaffenhet tar vi ut de längder och dimensioner som passar. För krokiga eller koniska träd med hög avsmalning kan det exempelvis bli en kort/grov (grå färg i illustrationen) och en kort/klen stock (orange). För smala träd kan det bli flera korta/klena.

Vill du veta mer om Gällö Max?


”Gällö Max ger bättre betalt”
Pelle Selander, Lit

– Allt som gynnar skogsägaren är bra och det tycker jag att Gällö MAX gör. Särskilt när det gäller klenare bestånd eller poster med hög avsmalning gav det i mitt fall ett bättre netto, konstaterar Pelle Selander i Lit.


Exempel från verkligheten

Läs om skogar där vi avverkat Gällö Max med goda resultat samt om Gällös nya industri där vi sågar klent virke:


Varför ska du välja Gällö Max?

1. Högre värde på alla träd

Med Gällö Max ser vi på skogen med nya ögon och sätter ett högre värde på alla typer av träd.

Har du skog i karga områden nära fjällen där träden kan vara lite krokiga eller koniska? De kan sågas och bli till efterfrågade produkter i Sverige och världen. Har du en gallring på gång, eller skog som borde gallrats där träden är klena och långa? De kan med fördel skördas som korta/klena stockar och sågas till emballage-virke. Även sågad med vankant är detta en efterfrågad produkt som ger bra betalt.


2. Lokala trävaror istället för pappersmassa

Massaved som normalt skulle transporteras ut från området förädlar vi lokalt i inlandet.

Gällö Timber har en lång tradition och stolt historia som talar om vår förmåga att hitta innovativa lösningar. Här produceras efterfrågade trävaror av hög kvalitet som säljs över hela världen. Vi har även byggt upp en kompletterande industri för emballage-tillverkning.

Att sågverket finns kvar borgar för stabila timmerpriser i framtiden. Dessutom bidrar du till kortare transporter, ett stort antal arbetstillfällen och ett levande lokalsamhälle.


3. Bättre betalt

Mer timmer ger bättre betalt. I simuleringar gjorda i normalbestånd i Jämtland blir timmeruttaget 52% vid normal avverkning och 60% vid Gällö Max-avverkning med den korta/klena stocken.

Till skillnad från en del konkurrenter betalar vi i m3fub. Därför får avsmalning mindre betydelse hos oss. Sortering i skogen och rationaliserad mätning på sågen ökar vår betalningsförmåga ytterligare.