Avverknings-
uppdrag, leveransrotköp eller leveransvirke

Det finns flera olika sätt att sälja skog till oss; avverkningsuppdrag, leveransrotköp eller leveransvirke. Om du är osäker hjälper vi dig att avgöra den bästa metoden.

Olika sätt att sälja virke

caret-down caret-up caret-left caret-right
Avverkningsuppdrag

Vi som köpare ansvarar för avverkningen. Virkesvärdet bestäms av en prislista. i vissa fall utgår en premie. Kostnaden kan vara fast eller rörlig.

Leveransrotköp

Avverkningen utförs av oss som köpare. Virkesvärdet sätts som ett fast pris, per sortiment, sortimentsgrupp eller som ett pris. Kostnaderna kan antingen vara fasta eller rörliga. Är de fasta är det oftast redan dragna från de presenterade priset.

Leveransvirke

Du avverkar virket själv och lägger upp det vid lämplig bilväg. Du märker upp virket på egen hand. Vi som köpare ombesörjer transporten till mätplats, industri eller virkesterminal. Virket prisräknas mot överenskommen prislista och betalningen utgörs av inmätt virkesvärde.