Ekonomisk rådgivning

Är du osäker på hur du ska lägga upp ekonomin för din fastighet? Det kostar att sköta sin skog, men med en bra plan kan utgifter vändas till intäkter. Vi erbjuder två timmars gratis rådgivning inom skogsekonomi.

Så här går det till

caret-down caret-up caret-left caret-right

Ta kontakt med din virkesköpare, som kan boka rådgivning hos någon av skattekonsulterna på PS63, Gällös samarbetspartner inom skogsekonomi.

Ni träffas fysiskt eller digitalt och går igenom förutsättningarna med din fastighet/er. En skogsbruksplan är en god utgångspunkt i samtalet om en sådan finns.

Du får praktiska tips och råd under mötet och kan sedan själv avgöra om du behöver ytterligare hjälp.

Varför ekonomisk rådgivning?

Många skogsägare ser inte sig själva som företagare och blandar tyvärr ihop den privata ekonomin med företagets ekonomi, vilket är ett misstag. I stället bör du se på skogen som en investering som ska bära sina egna kostnader.

Via ekonomisk rådgivning får du till exempel:
  • Koll på rådande lagar och regler
  • Tydlig plan för att betala skatt på rätt sätt
  • Lära dig hur du drar av kostnader löpande vid skogsvårdsåtgärder (exempelvis röjning)
  • Hur ni ska göra inom familjen, så att inte bara en person redovisar och är delaktig i skogsaffärerna (oftast mannen)

Generationsskiften i skogen

Att lämna över skogen från en generation till nästa innebär många frågor att hantera, från juridik och ekonomi till det känslomässiga. Det bästa är att låta processen ta tid och resonera med alla inblandade. Då kan man undvika konflikter och ha en positiv och smidig process.

– Grunden är att förbereda i god tid, att sätta sig ner och resonera om hur man vill ha det så att alla känner sig bekväma med det, säger Bernt Lindström. Det är bra om den som ska lämna över är någorlunda kry och kan planera för sin situation. Det behöver inte vara mycket pengar involverade för att känslorna ska svalla. Olika upplägg – olika konsekvenser Det handlar inte bara om känslor och relationer. Det kan finnas juridiska och ekonomiska konsekvenser av överlåtelsen som gör att det är bra med ett visst upplägg – men mindre bra med ett annat.

– Om det finns latenta skatteskulder eller underskott från tidigare verksamhetsår kan det vara smart att göra vissa åtgärder på fastigheten innan den överlåts, säger Anders Eriksson, rådgivare och seniorkonsult på Ludvig & Co (tidigare LRF konsult). Eftersom ett underskott kan kvittas mot inkomst, kan en avverkning på motsvarande belopp genomföras utan att det tas ut någon skatt.

– Säg att du har 600 000 i underskott. Då kan du avverka och få ut 600 000 skattefritt. Har du flera barn kan det användas för att kompensera de som inte får överta själva fastigheten. Köp eller gåva Anders Eriksson berättar att en överlåtelse kan ske på två sätt: som ett köp eller som en gåva. Och det är stora skillnader i skattekonsekvenser mellan alternativen.

– Om mottagaren betalar mer än taxeringsvärdet på fastigheten betraktas överlåtelsen som ett köp. Om köpeskillingen är lägre än taxeringsvärdet blir det en gåva. Vilket som är att föredra beror på det enskilda fallet. En tumregel, men en grov sådan, är att för fastigheter med mycket gammal skog är köpealternativet bättre. Medan gåva passar bättre för fastigheter med mycket yngre skog. Prata om saken Både Anders Eriksson och Bernt Lindström rekommenderar skogsägare att ta tag i frågan i tid. Gör du inte det blir det slutligen ett arv, och chansen att ta del av den äldre generationens önskemål och goda råd är borta. I dessa fall finns också en uppenbar risk för konflikter.

– I de generationsväxlingar vi hjälper till med börjar vi med att samla alla inblandade till ett möte för att resonera, säger Anders Eriksson. Då lyssnar han på vad den äldre generationen har för tankar kring hur fastigheten ska skötas i framtiden. Finns det exempelvis en bostad på fastigheten och vem ska bo där?

Även syskonskaran får uttrycka hur de ser på skogen, någon kanske vill äga och förvalta medan andra inte alls är intresserade. Kanske någon vill bo där?

– Det här kan leda till ett beslut att värdera fastigheten. Vi tittar också på deklaration och skogsbruksplan. Finns det ingen skogsbruksplan måste vi göra en sådan för att fastigheten ska kunna värderas. Processen kan gå väldigt smidigt men den kan också ta två-tre år och det bör de inblandade vara medvetna om, förklarar Anders Eriksson. Även om varje generationsskifte är unikt finns några uppenbara och tydliga råd till alla menar han:

– Det största misstaget är att göra ingenting. Ett annat är om man har stora underskott; att slarva bort den möjligheten. Plus att allt bör vara genomarbetat och skriftligt så att du inte har en tyst överlåtelse till ett av barnen, det kan leda till konflikter senare.

Råd att få

Det kan verka svårt med generationsskifte men det gäller att våga börja. Och det finns hjälp att få. Anders Eriksson konstaterar att hans uppgift som konsult är just att ge råd och underlätta.

– Dokumentation före, under och efter ägarskiftet är viktigt, för att undvika framtida tvister inom familjen. Anteckna och skriv protokoll på det ni kommer överens om

Som skogsägare kan du se ditt skogsägande ur väldigt många olika synvinklar och det är upp till dig själv att bestämma vad som är målet med just ditt skogsägande. En strategisk plan är viktig både för dig och din skog så boka in ett situationsanpassat strategisamtal med våra rådgivare.

 

Så här arbetar vi med rådgivning

Strategisk plan

För dig som ser skogen som en långsiktig ekonomisk tillgång behövs i stort sett alltid en väl ajourförd skogsbruksplan i ena handen och en handlingsplan i den andra. Dessa tillsammans utgör grunden för en ”Strategisk plan”. En skogsbruksplan är ett nödvändigt instrument för dig och dina rådgivare. Utifrån den skapas en snabb överblick över din skog. Den beskriver aktuell tillgångsmassa i form av lager, rotstående skog i olika åldrar, huggningsklasser etc. Den ger även en bra bild av hur ditt ”företag” mår och kan utvecklas över tid. En strategiska plan och stormplanering är väldigt individuella och skall anpassas till dina förutsättningar för bästa måluppfyllelse. Stormplaneringen bör minst delas upp i två grenar, skogsskötsel och ekonomi. Detta hjälper dina rådgivare dig med.

En god investering

Gällö Skog erbjuder rådgivning i alla frågor som gäller din skogsbruksfastighet. När det gäller rådgivning som kräver kvalificerad ekonomisk kompetens är vår främsta samarbetspartner Handelsbanken.

Kontakta din skogliga specialist och boka in ett situationsanpassat strategisamtal. Det är en god investering i ditt framtida skogsägande.