Hur går en virkesaffär till?

En virkesaffär är för de allra flesta skogsägare ett stort beslut som vi på Gällö Skog vill att du skall känna dig trygg att ta. Det är många led i en virkesförsäljning, men vi guidar dig steg för steg i hela processen. Vi erbjuder kunskap och goda råd, men i slutänden är det du som fattar alla beslut.

1. Kontakta oss

Det första steget är att etablera en relation. Du är välkommen att ringa, mejla eller besöka något av våra kontor. Vi har virkesköpare över hela Jämtland och Västernorrland.

2. Inventering och taxering

Efter den inledande kontakten gör vi en fältinventering av din skog. Vi går igenom vilka behov som finns och vilka mål du har med din fastighet. Därefter görs en taxering, det vill säga en ungefärlig bedömning av hur stor volym som de planerade åtgärderna kommer att ge samt ett preliminärt virkesvärde. Om du inte har en skogsbruksplan kan det vara en god idé att göra en för att få en helhetsbild av skogens utveckling.

3. Kontrakt

När vi är överens om vilka skogsåtgärder som ska göras skriver virkesköparen ett kontrakt med dig, som ni noga går igenom tillsammans. Gällö Skog kan erbjuda flera olika kontraktsformer; avverkningsuppdrag, leveransrotköp och leveransvirke.

4. Planering

Efter att kontraktet tecknats planeras avverkningen utifrån det vi kommit överens om. Maskingruppen som ska utföra avverkningen får tydliga instruktioner baserade på vår överenskommelse och vår avverkningsledare kan planera in avverkningen med passande maskiner och lämplig tidpunkt.

5. Avverkning

Du får besked om när avverkningen i din skog ska börja. Det avverkade virket körs fram och läggs upp vid bilväg där det märks med ett unikt nummer som gör att virket kopplas till just ditt kontrakt. Du får också information när arbetet i din skog är klart.

6. Inmätning

När avverkningen avslutats transporteras virket till en mätstation. Virket mäts in av den oberoende virkesmätarföreningen, Biometria, som också sammanställer ett mätbesked. En gång per månad skickas en redovisning hem till dig och här redovisas allt virke från VMF:s mätbesked som är inkört under den aktuella månaden.

7. Redovisning

När allt virke från din avverkning är inkört och inmätt gör Gällö Skog en slutredovisning som ger en totalbild av leveransen. Därefter betalas pengarna ut till dig enligt överenskommelsen i ditt kontrakt. Utbetalningar för leveransvirket från Gällö Skog sker den 15:e månaden efter inmätning. Övriga utbetalningar sker varje fredag.

8. Årsbesked

Varje år får du ett årsbesked från oss med en sammanställning av samtliga virkesaffärer du har gjort med Gällö Skog. Kontrollera uppgifterna mot din egen bokföring och deklaration.

9. Skogsvård

Efter en slutavverkning behöver du enligt lagkraven säkerställa att ny skog växer upp. Det vanligaste sättet att etablera ny skog på är att först markbereda och sedan plantera. Detta kan vi naturligtvis hjälpa dig med.