Gallra skog

Vi utgår från dina mål med din skog när vi genomför en gallring. Våra maskingrupper har lång erfarenhet och är speciellt anpassade för ett skonsamt och effektivt arbete.

Så går en gallring till

caret-down caret-up caret-left caret-right

Vi börjar med att besöka din skog. Sedan ger vi förslag på åtgärder som vi diskuterar tillsammans med dig. När vi är överens skriver vi ett kontrakt och gör en tidsplan som vi går igenom.

Vi talar om för dig när arbetet i din skog startar. När virket skördats och skotats märks det med ett unikt nummer så att vi vet att det är just ditt virke. Sedan hämtas det och transporteras till industri. Virket mäts alltid in på en oberoende mätstation.

Du får en slutredovisning som visar hur mycket virke som avverkats. Sedan betalar vi dig enligt överenskommelsen på kontraktet. Varje år får du ett årsbesked som visar alla affärer du gjort med Gällö Skog under året.

Varför ska skogen gallras?

Vid gallring tas träd av dålig kvalitet bort, vilket skapar bättre förutsättningar för kvarvarande träd. Gallring har därför stor betydelse för hur beståndets ekonomiska tillväxt. Rätt utförd gallring bidrar även till att naturvärden bevaras och utvecklas.

Vad händer när du gallrar?

Vid gallring avverkas en del av träden i beståndet vilket gör att de som lämnas kvar får ökad tillgång till solljus, vatten och näring. De växer bättre och kvaliteten, och därmed värdet på beståndet, ökar inför slutavverkningen. Dessutom blir avverkningskostnaden lägre vid slutavverkningen eftersom det kostar förhållandevis mer att avverka ett litet träd än ett stort. En frisk skog som växer bra, klarar dessutom av den stress som kan uppstå vid torka och andra besvärliga omständigheter.

Vad händer om du inte gallrar?

Om du väljer att inte gallra kommer tillväxten och trängseln i beståndet att leda till självgallring. Den stora skillnaden jämfört med en aktiv gallring är att träden då självdör och ruttnar bort i stället för att ge en intäkt. Samtidigt går du miste om möjligheten att avgöra vilka träd som ska vara kvar.

Hur ska skogen gallras?

Vi utgår från dina mål och beståndets beskaffenhet vid en gallring och har särskilt utbildad personal och maskinresurser som är lämpliga för olika metoder. Det finns olika gallringsmetoder: låg-, hög- eller kvalitetsgallring, som alla ger olika utfall.

Vi rekommenderar - Kvalitetsgallring

Vid kvalitetsgallring ligger fokus på trädens kvalitet och träd av alla diametrar avverkas. Gallringen inriktas främst på sjuka, krokiga och skadade stammar. Att ta bort grövre träd av sämre kvalitet gynnar de något klenare träden som har rakare stammar med klenare kvist och därmed högre kvalitet. Kvalitetsgallring ger ett bra netto vid gallringstillfället. Samtidigt främjas det framtida värdet i det kvarvarande beståndet, som också får bra motståndskraft mot skador.

Låggallring

Vid låggallring gallras de klenaste stammarna bort. Cirka 45 procent av stamantalet gallras bort vid första gallringen. Detta leder till att snabbvuxet virke av grov dimension premieras, men virket kan ha lite sämre kvalitet.

Höggallring

Höggallring innebär att enbart de grövre träden avverkas. Det kvarvarande beståndet kommer att bestå av många träd med klena dimensioner. Risken för skador ökar något och vid eventuellt efterföljande gallringar är du ofta hän visad till låggallring. Extrem höggallring leder också till tillväxtförluster.

När ska jag gallra?

Om du har en skogsbruksplan anger den i vilka bestånd du bör gallra de närmsta åren och när. Det är viktigt att gallra i rätt tid i yngre skog. Väntar du för länge med den första gallringen kan träden ha växt sig långa och klena. Det ökar risken för snö- och stormskador. Gallring görs när träden är ungefär 12 meter och högre och det vanligaste är att gallra mellan en och tre gånger under en omloppstid. Äldre skog ska du normalt inte gallra alls.

Törs jag gallra?

Det finns en ökad risk för stormskador och snöbrott när gallring sker i täta bestånd och om träden är för höga. Risken är dock olika beroende på hur vindutsatt ett bestånd är. Det är viktigt att komma i håg att gallringen också ökar motståndskraften mot olika skador.

Rådgör med din virkesköpare!