Plantera skog

Livskraftiga plantor som får bästa möjliga förutsättningar. Det lägger grunden för god återväxt efter avverkning. Vi hjälper dig med val av plantor och våra kunniga entreprenörer utför planteringen om du så önskar.

Så här går en plantering till

caret-down caret-up caret-left caret-right

Vi börjar med att besöka din skog. Sedan ger vi dig förslag på åtgärder som vi kommer överens om tillsammans med dig. När vi är överens skriver vi ett kontrakt och gör en tidplan som vi går igenom.

Vi talar om för dig när arbetet i din skog startar. Planteringen utförs av någon av våra utvalda entreprenörer på det sätt som vi kommit överens om.

Du får en slutredovisning som visar hur många plantor som planterats på din mark. Sedan får du en faktura enligt kontraktet. Varje år får du ett årsbesked som visar alla affärer du gjort med Gällö Skog under året.

Varför ska du plantera?

Du är inte skyldig att plantera, men du måste enlig skogsvårdslagen se till att det växer upp tillräckligt många träd inom en viss tid efter avverkning. Det gäller vare sig du lämnar fröträd för naturlig föryngring eller planterar.

Att plantera brukar vara det mest framgångsrika sättet för att säkra framtida tillväxt i din skog. Det går att plantera skog på nästan alla marktyper.

När ska du plantera?

Vanligtvis sker plantering ett till tre år efter avverkning och oftast efter maskinell markberedning av hygget. Planteringen kan utföras från tidig vår till sen höst och plantorna sås in redan på vintern året innan plantering. Beställ därför gärna dina plantor så snart som möjligt efter avverkning!

Hur går det till att plantera?

Kontakta din virkesköpare för råd och hjälp. Vi hjälper dig först med val av plantor och vilken mängd du behöver. Vi kan, tack vare bra samarbetspartners, sälja plantor till mycket konkurrenskraftiga priser. Plantorna håller hög kvalitet vilket ger en snabb utveckling av rotsystemet, god etablering, hög överlevnad och bra tillväxt. De levereras till olika utlämningsställen över hela Jämtland och Västernorrland.

Våra kunniga entreprenörer kan utföra planteringen åt dig. Du kan känna dig trygg med att det utförs på ett sätt som garanterar bästa möjliga förutsättningar för dina nya träd.

Om du vill sköta planteringen själv förmedlar vi ändå gärna plantor åt dig.

Funderar du på att plantera själv?

Då har vi några viktiga tips.

Innan:

  • Gör en realistisk bedömning om du har den tid och kunskap som krävs för aktuellt område. För en ovan plantör kan det vara tufft att sätta 1 000 plantor per dag. Beställ inte fler plantor än du hinner med, för de kan inte lämnas tillbaka. Plantorna ska sättas inom tio dagar från leverans (absolut max 14 dagar). Därefter förlorar de näringstillgång och vitalitet.
  • Gör beställningen senast i början av mars. Rådgör med din virkesköpare om trädslag och proveniens (härkomst). Behövs härdiga plantor eller snytbaggeskydd? Bestäm också leveransvecka.

Under:

  • Se till att frakta plantorna på ett täckt släp och vattna dem regelbundet. Du ska kunna krama vatten ur rotklumpen på en planta. Ett annat riktmärke är att en plantkassett från Norrplant som är välvattnad väger minst 3,5 kilogram.
  • Den bästa sättpunkten för en planta är normalt en omvänd torva täckt med mineraljord och där torvklumpen kommer ned i underliggande mark för vattenförsörjning. Sträva alltid efter att plantera i mineraljord (knastrar mellan tänderna) om det är möjligt.
  • Djupplantering (tre centimeter ned och övertäckt med jord) är viktigt för att undvika torkskador.
  • Det bör vara ungefär tio centimeter till omgivande markskikt som inte påverkats av markberedaren utan ser ut som vanligt. Med det avståndet minskar risken för snytbaggeskador.
  • Ett vanligt nybörjarfel är att bara använda de bästa planteringspunkterna. Det kan innebära att du får plantor över och att det blir en glesare plantering än planerat. Kontrollera dig själv regelbundet genom provytor. Sätt ned något som centrum (en käpp) i mitten av området du vill mäta. Gör en cirkel med ett röjsnöre eller annat som är 5,64 meter. Arean på cirkeln blir då 100 kvadratmeter. Multiplicera antal plantor i cirkeln med 100 för att få antalet per hektar.

Efter:

  • Plantor är känsliga och utsatta för både insekter och vilt och du får räkna med att plantor kommer att dö av olika anledningar. Det är därför viktigt att följa upp planteringen för att se hur det går. Gör en återväxtkontroll senast efter två år för att se om du behöver komplettera.