Virkespriser

Här kan du ladda ner aktuella virkespriser hos Gällö Skog. Det är en grundprislista som kan variera beroende på förhållandena i din skog samt olika premier och tillägg under året. Kontakta din virkesköpare för mer information.

Prislista Avverkningsuppdrag
Prislista för dig som hugger själv
Räntehantering