Avverkar och köper virke
i Jämtland och Väster­norrland

Gällö Skog finns för skogsägare i Jämtlands och Västernorrlands län. Vad behöver du? Välj tjänst eller kontakta oss!

Gällö Skog sponsrar
lokalt föreningsliv

Kärlek i kubik är vårt sätt att sponsra det lokala föreningslivet. Sex stycken föreningar i Jämtland och Västernorrland har valts ut. Varje kubik sågtimmer som kontrakteras i valda områden resulterar i en peng till föreningarna. 

VI ÄR GÄLLÖ SKOG

TEAM SYD

TEAM MITT

TEAM NORR

Vi utmanar framtiden

Med respekt för skogen och skogsägare stöttar vi dig för att skapa en bra framtid och de smartaste lösningarna utifrån dina mål. Sågverket, våra kontor och samarbetspartners finns lokalt. Vi skapar lönsamhet som mäts i både kronor och ören, men också i arbetstillfällen och lokal utveckling. Vi är stolta över vår historia och anrika traditioner. Med det i ryggen vänder vi gärna på perspektiven och hittar alternativa vägar för att skapa högklassiga lösningar för framtiden.