Avverka skog

Alla avverkningar utförs av lokala samarbetspartners i Jämtland och Västernorrland. De känner skogarna i området väl och får löpande vidareutbildning i virkes- och miljöfrågor. Vi erbjuder även alternativa skötselmetoder och hyggesfritt skogsbruk.

Så går en avverkning till

caret-down caret-up caret-left caret-right

Vi börjar med att besöka din skog. Sedan ger vi förslag på åtgärder som vi diskuterar tillsammans med dig. När vi är överens skriver vi ett kontrakt och gör en tidsplan som vi går igenom.

Vi talar om för dig när arbetet i din skog startar. När virket skördats och skotats märks det med ett unikt nummer så att vi vet att det är just ditt virke. Sedan hämtas det och transporteras till industri. Virket mäts alltid in på en oberoende mätstation.

Du får en slutredovisning som visar hur mycket virke som avverkats. Sedan betalar vi dig enligt överenskommelsen på kontraktet. Varje år får du ett årsbesked som visar alla affärer du gjort med Gällö Skog under året.

Varför ska skogen avverkas?

Genom att föryngringsavverka ger du plats för en ny generation skog. Varje bestånd har en tidpunkt eller ett åldersintervall då träden är mogna för slutavverkning. Den inträffar vanligtvis när träden är 70-120 år, då de är tillräckligt grova.

Avverkar du för tidigt när skogen växer för fullt förlorar du framtida tillväxt. När träden blir mogna avtar tillväxttakten och risken för skador ökar, vilket kan innebära att skogen förlorar i värde. Äldre granbestånd är särskilt känsliga. Därför ska du heller inte avverka för sent.

Dina egna mål

Alla skogsägare är olika och skogsägandet kan ha flera olika syften. Kanske har du till exempel ärvt en skogsfastighet och vill förvalta den så att kommande generationer kan ha glädje av den i framtiden både ekonomiskt och socialt. Kanske ser du skogen främst som en kapitalplacering, som med tiden kan ge extra inkomster.

Genom att sköta om din skog ökar värdet och möjligheten till avkastning på din fastighet. Men att röja, gallra och avverka i rätt tid gör också att risken för skador minskar och att du kan forma din skog så som du vill ha den. I slutet är det alltid dina önskemål och din situation som avgör när det är rätt tid att utföra en åtgärd.

Fundera gärna över: Vad vill jag med min skog? Vilka värden är viktigast och hur fortsätter jag utveckla mitt innehav? Utifrån dina behov och önskemål, kan vi anpassa skogsbruket på just din skogsfastighet.

Hur ska skogen avverkas?

Finns det en skogsbruksplan över fastigheten planeras avverkningen med stöd av den. Planeringen görs i samråd med dig som skogsägare. Har du kommit fram till att du ska avverka behöver vi fundera på ett antal viktiga frågor. Till exempel om åtgärden bäst görs på vintern eller på sommaren. Det beror bland annat på vilken typ av mark som träden växer på.

Och hur står det till med vägar? Finns det vägar, i vilket skick är de? Om det inte finns lämpliga vägar behöver vi tillsammans planera för att ordna det.

Vill du avverka enligt traditionellt trakthyggesbruk, då skogen avverkas (kalhuggs) när den är mogen? Eller föredrar du alternativa metoder för hyggesfritt skogsbruk? Oavsett ditt val kan vi hjälpa dig tillsammans med våra lokala specialister.

Fler exempel på frågor som vi behöver reda ut tillsammans:

  • Behöver rågångar märkas ut?
  • Var ska virket köras fram och var ska virket läggas upp?
  • Vilka skogsvårdsåtgärder behövs?
  • Markberedningsmetod, val av plantor etc.
  • Vilken naturhänsyn ska tas?