Gällö Skog » Inspiration » Massaved blir efterfrågat emballage

Massaved blir efterfrågat emballage

Vikten av att tänka nytt och jobba efter givna förutsättningar skapade en ny träindustri i Gällö. Den tidigare fabriken för gevärskolvar till försvaret och senare även limfogskivor, har återigen fått en självklar plats på den lilla udden. Gelfa är sedan hösten 2019 en liten såg som levererar emballage, för närvarande till emballageindustri i både Sverige och Norge.

Tobias Engdahl, produktionschef, försöker låta lite diplomatisk när han beskriver Gelfas uppdrag:

– Vi ska göra så bra produkter som möjligt av så dålig råvara som möjligt, grovt uttryckt. Produkter som tidigare betraktas mindre värda har genom vidareförädlingen blivit en värdefull produkt i sortimentet. Vankantiga bitar som är både lite fransiga och runda i kanterna blir pallar för bland annat fiskeindustrin. Smala klena granar från rätt typ av skogar får på så vis ett högre värde och en given plats i produktutbudet. Toppiga koniska granar blir med ens också eftertraktade.

– Gelfa är en del av Gällö Max-konceptet och idén kommer ifrån att vi ska kunna utnyttja råvaran på bästa möjliga vis, fortsätter Tobias.

Ungefär ett lastbilsekipage med träråvara lämnar fabriken varje dag. Sorterad och staplad för att spikas ihop till pall på andra företag närmare slutkunden. Effektivare transporter är en av huvudanledningarna till den lösningen. Det blir standardstorlekar för Europapall, 1200x800 och halvpall 800x600 men även en hel del specialbeställda pallar i andra mått.

– Vi producerar standardpallsmaterial mot lager så det alltid finns volym på det att leverera, berättar Urban Hallqvist, affärsansvarig för emballagevirke på Gällö Timber. På så vis kan vi enkelt ta in och ta tag i specialbeställningar när det dyker upp förfrågningar.

Idén började gro redan 2014 och produkten ”material för fiske- och sjömatsindustrin” började produceras tillsammans med legotillverkare utanför koncernen. När efterfrågan kändes stabil på en marknad som var positiv till produkten såg Gällö möjlighet att ha tillverkningen i egen regi.

– Det är mer lönsamt och smidigare att ha det nära Gällö Timber och eftersom sågverket och Gelfa är två verksamheter som är tätt sammanknutna är det lämpligt att det ligger här på området. Det är inte mer än en promenad bort, säger Urban som ofta tar sig mellan de båda platserna.

När allt rullade igång i oktober 2019 tog det bara tre månader innan fabriken gick upp på tvåskift för att klara av efterfrågan. Personal som tidigare jobbat deltid på sågen blev efterfrågad arbetskraft på heltid. Tack vare deras tidigare erfarenhet från sågen fick Gelfa kompetent personal på plats i ett tidigt skede. Nu ska det trimmas och förfinas ytterligare för att få produktionen att flyta ännu bättre.

– Ett år efter start ser vi definitivt att vi kan öka kapaciteten, säger Tobias. Med hjälp av produktionen från Gelfa ökar vi även kapaciteten i justerverket här bredvid. Justerverket som tidigare hanterat all råvara kan nu producera grövre dimensioner, på så vis ökar vi produktionsvolymen på hela företaget, nu är det lättare att anpassa och hitta idealiska lösningar som stödjer vår strategi.

– Behovet hos våra kunder och industrin pekar också mot att det är bra om vi kan sikta på högre kapacitet, bekräftar Urban.