Röja skog

Har du ett ”risigt läge” i din skog? Då är du inte ensam. Det är lätt hänt att glömma bort att röja eller strunta i det på grund av kostnader. Om du anlitar hjälp kostar det just då åtgärden genomförs, men det är en investering som betalar igen sig tiofalt!

Så här går en röjning till

caret-down caret-up caret-left caret-right

Vi börjar med att besöka din skog. Sedan ger vi dig förslag på åtgärder som vi kommer överens om tillsammans med dig. När vi är överens skriver vi ett kontrakt och gör en tidplan som vi går igenom.

Vi talar om för dig när arbetet i din skog startar. Röjningen utförs av någon av våra utvalda entreprenörer. Kvistar och ris tas omhand och körs bort eller lämnas kvar beroende på vad vi kommit överens om.

Du får en slutredovisning som visar hur mycket vi röjt. Sedan får du en faktura på arbetet enligt kontraktet. Varje år får du ett årsbesked som visar alla affärer du gjort med Gällö Skog under året.

Varför ska skogen röjas?

Röjning har mycket stor påverkan på den framtida ekonomiska utvecklingen och tillväxten av din skog. Samtidigt skapar du en bra grund för en frisk och trevlig skog som är strövvänlig och med höga naturvärden.

Det är viktigt att utföra röjning i ungskog, för att ge de träd som ska vara kvar mer utrymme. Detta ger ökad tillväxt, kortare omloppstid, grövre träd och förbättrad virkeskvalitet och därmed ett högre ekonomiskt värde.

Hur går det till?

Röjning utförs i de allra flesta fall manuellt med en röjsåg och är ett av de tyngsta jobben i skogsbruket. Röjning utförs normalt när beståndets medelhöjd är 2-3 meter. Ju högre medelhöjd desto dyrare röjning. Gällö Skog erbjuder röjningsuppdrag och våra virkesköare hjälper dig att identifiera röjningsobjekt och planerar och utför sedan röjningen.

Finansiering?

För att finansiera röjningen går det oftast att hitta lösningar i dialog med dig som skogsägare. Kanske kan vi till exempel göra en avverkning eller gallring i andra delar av din fastighet som kan betala för åtgärden?