Röjning i skogen

En rätt utförd röjning höjer värdet på din skog. Samtidigt skapar du en bra grund för en frisk och välväxande skog som är strövvänlig och med höga naturvärden. Skadade och sjuka träd röjs bort för att ge ökad tillgång till näring och solljus till de bästa träden som lämnas kvar.

Så här går en röjning till

1

Vi börjar med att besöka din skog. Sedan ger vi dig förslag på åtgärder som vi kommer överens om tillsammans med dig. När vi är överens skriver vi ett kontrakt och gör en tidplan som vi går igenom tillsammans med dig.

2

Vi talar om för dig när arbetet i din skog startar. Röjningen utförs av någon av våra utvalda entreprenörer. Det vi röjer i din skog tas omhand och körs bort eller lämnas kvar beroende på vad vi kommit överens om.

3

Du får en slutredovisning som visar hur mycket vi röjt. Sedan får du en faktura på arbetet enligt kontraktet. Varje år får du ett årsbesked som visar alla affärer du gjort med Gällö Skog under året.

Varför ska skogen röjas?

Röjning har stor påverkan på den framtida ekonomiska utvecklingen och tillväxten av din skog. Se det som en ren investering! Det är viktigt att utföra röjning i ungskog, för att ge de träd som ska vara kvar mer utrymme. Detta ger ökad tillväxt, kortare omloppstid, grövre träd och förbättrad virkeskvalitet och därmed ett högre ekonomiskt värde.

Hur går det till?

Röjning utförs i de allra flesta fall manuellt med en röjsåg och är ett av de tyngsta jobben i skogsbruket. Röjning utförs normalt när beståndets medelhöjd är 2-3 meter. Ju högre medelhöjd desto dyrare röjning. Gällö Skog erbjuder röjningsuppdrag och våra inspektorer hjälper dig att identifiera röjningsobjekt och planerar och utför sedan röjningen.