Goda råd om din skog

Som skogsägare kan du se ditt skogsägande ur väldigt många olika synvinklar och det är upp till dig själv att bestämma vad som är målet med just ditt skogsägande. En strategisk plan är viktig både för dig och din skog så boka in ett situationsanpassat strategisamtal med våra rådgivare.

Så här arbetar vi med rådgivning

1

Vi börjar med att besöka din skog. Sedan ger vi dig förslag på åtgärder som vi kommer överens om tillsammans med dig. När vi är överens skriver vi ett kontrakt och gör en tidplan som vi går igenom tillsammans med dig.

2

Vi talar om för dig när arbetet i din skog startar. Om vi avverkar i din skog så läggs virket först upp intill din fastighet och märks med ett unikt nummer så att vi vet att det är just ditt virke. Sedan mäts det in på en oberoende mätstation.

3

Du får en slutredovisning som visar hur mycket virke som avverkats. Sedan betalar vi dig för din skog enligt kontraktet. Varje år får du ett årsbesked som visar alla affärer du gjort med Gällö Skog under året.

Strategisk plan

För dig som ser skogen som en långsiktig ekonomisk tillgång behövs i stort sett alltid en väl ajourförd skogsbruksplan i ena handen och en handlingsplan i den andra. Dessa tillsammans utgör grunden för en ”Strategisk plan”. En skogsbruksplan är ett nödvändigt instrument för dig och dina rådgivare. Utifrån den skapas en snabb överblick över din skog. Den beskriver aktuell tillgångsmassa i form av lager, rotstående skog i olika åldrar, huggningsklasser etc. Den ger även en bra bild av hur ditt ”företag” mår och kan utvecklas över tid. En strategiska plan och stormplanering är väldigt individuella och skall anpassas till dina förutsättningar för bästa måluppfyllelse. Stormplaneringen bör minst delas upp i två grenar, skogsskötsel och ekonomi. Detta hjälper dina rådgivare dig med.

En god investering

Gällö Skog erbjuder rådgivning i alla frågor som gäller din skogsbruksfastighet. När det gäller rådgivning som kräver kvalificerad ekonomisk kompetens är vår främsta samarbetspartner Handelsbanken.

Kontakta din skogliga specialist och boka in ett situationsanpassat strategisamtal. Det är en god investering i ditt framtida skogsägande.