Aktuella virkespriser

Leveransvirket prisräknas enligt våra prislistor. Kontakta oss för närmare information om ev. förekommande premier och tillägg. Vid avtal om avverkningsrätt så får Du uppgifter om priser och kostnader av våra virkesköpare.