Sälja virke på olika sätt

Avverkningsuppdrag
Avverkningen utförs av oss som köpare och prisräknas vid inmätning vid industri eller virkesterminal mot överenskommen prislista. Avverkningskostnaden dras från det inmätta virkesvärdet och mellanskillnaden, nettot, utgör skogsägarens betalning.

Leveransrotköp
Avverkningen utförs av oss som köpare. Virket mäts in vid industri eller virkesterminal och ett i förväg överenskommet nettopris per kubikmeter utgör skogsägarens betalning för virket. Det överenskomna priset kan avse allt virke med undantag för rötved, eller ett nettopris per sortiment.

Leveransvirke
Virket avverkas och transporteras till bilväg i säljarens regi. Vi som köpare ombesörjer transporten till mätplats, industri eller virkesterminal. Virket prisräknas mot överenskommen prislista och betalningen utgörs av inmätt virkesvärde.

Så här arbetar vi

1

Vi börjar med att besöka din skog. Sedan ger vi dig förslag på åtgärder som vi kommer överens om tillsammans med dig. När vi är överens skriver vi ett kontrakt och gör en tidplan som vi går igenom tillsammans med dig.

2

Vi talar om för dig när arbetet i din skog startar. Om vi avverkar i din skog så läggs virket först upp intill din fastighet och märks med ett unikt nummer så att vi vet att det är just ditt virke. Sedan mäts det in på en oberoende mätstation.

3

Du får en slutredovisning som visar hur mycket virke som avverkats. Sedan betalar vi dig för din skog enligt kontraktet. Varje år får du ett årsbesked som visar alla affärer du gjort med Gällö Skog under året.