Alternativa skötselmetoder av skogen

Tillhör du den växande grupp skogsägare som söker alternativa metoder för skötsel av din skog? I samarbete med Gällö  Skog uppnår du dina mål! Vi har stor kompetens inom området och vi ger dig ett tryggt stöd oavsett vad du vill göra.

Vad innebär alternativa skötselmetoder?

I uttrycket alternativa skötselmetoder döljer sig många olika varianter av skogsskötsel. Det innebär dock alltid någon form av skogsskötsel som frångår det traditionella trakthyggebruket, då skogen avverkas (kalhuggs) när den är mogen.

Det finns tre grupper av alternativa metoder:

  1. Hyggesfritt skogsbruk
  2. Naturvårdande skötsel
  3. Skötselåtgärder för att främja rekreation och friluftsliv

Ofta går dessa metoder ihop med varandra och det är till exempel vanligt att välja en hyggesfri skötselmetod för att värna om både natur- och kulturvärden samt rekreation.

 

Vill ni veta mer? Klicka på den orangea cirkeln för vår broschyr!