Gällö skog –
vi kan skog och vi gillar dig

Gällö Skog AB bildades i januari 2013, och är ett dotterbolag till Gällö Timber AB. Gällö Skog har sitt huvudkontor på Gällösåg och består av medarbetare från Jämtlamell Skog AB samt delar av Primaskog AB. Gällö Skog verkar i Jämtland, Härjedalen, Hälsingland och Medelpad.

Lokala industrier, arbetstillfällen och förnybar råvara ger oss tidlösa förutsättningar för hela vårt verksamhetsområde. Här har du som skogsägare en viktig roll och det är just därför vi på Gällö Skog finns till för dig. Oavsett om det gäller generationsskiften, skogsvägar, gallring eller slutavverkning så har Gällö Skog kompetensen, personalen och närheten till både dig och din skog. Nu och i framtiden!

Gällö Skog AB:s Policy

Gällö Skog AB´s policy är att göra affärer i enlighet med tillämpliga lagar med hög affärsetik. Verksamheten bedrivs i enlighet med gällande praxis på arbetsmarknaden där kollektivavtalets bestämmelser utgör grunden för överenskommelse med arbetstagaren.

Gällö Skog AB skall som köpare av skogsråvara, och i sin skogsbruksverksamhet, verka för att verksamheten bedrivs på ett så uthålligt sätt som möjligt för miljön och för de anställda.

Besöksadress:
Gällö Skog
Öhn 160
843 41 Gällö

Fakturaadress:
Gällö Skog
FE 648
838 80 Frösön

Faktureringsmail:
faktura@galloskog.se (PDF-Format)