Skogsrådgivning

Som skogsägare kan du se ditt skogsägande ur väldigt många olika synvinklar. Det är upp till dig själv att bestämma vad som är målet med just ditt skogsägande. Vid behov finns vi här lokalt och kan fungera som ett bollplank i stort och smått.

Så här går det till

caret-down caret-up caret-left caret-right

Har du en enklare fråga? Slå en signal eller skicka ett mejl!

Vill du diskutera en aktuell eller framtida åtgärd? Boka ett möte med en virkesköpare. Vi kan ses på vårt kontor, hemma hos dig eller i din skog.

Har du många olika frågor och funderingar? Då kanske det är dags att göra en skogsbruksplan. Kontakta oss för mer information.

Varför en strategisk plan?

För dig som ser skogen som en långsiktig ekonomisk tillgång behövs i stort sett alltid en väl ajourförd skogsbruksplan i ena handen och en handlingsplan i den andra. Dessa tillsammans utgör grunden för en ”strategisk plan”.

En skogsbruksplan är ett nödvändigt instrument för dig och dina rådgivare. Utifrån den skapas en snabb överblick över din skog. Den beskriver aktuell tillgång i form av lager, rotstående skog i olika åldrar, huggningsklasser etc. Den ger även en bra bild av hur ditt företag mår och kan utvecklas över tid.