Gör en skogsbruksplan

Gällö Skog kan hjälpa er att upprätta en skogsbruksplan. Då vi är certifierade med både PEFC och FSC kan vi även hjälpa dig att skapa en så kallad Grön Skogsbruksplan. Detta innebär att vi arbetar ännu mer för att minska miljöpåverkan och att göra ditt skogsbruk så miljövänligt som möjligt. Du väljer i så fall att avsätta 5% av din mark för naturvård för att främja bevarandet av de svenska skogarna såväl som kulturminnen och dylikt.

Vi kan bland annat hjälpa er i:

 • Ånge
 • Bergom
 • Hammarstrand
 • Hammerdal
 • Östersund
 • Stugun
 • Sundsvall
 • Strömsund
 • Offerdal
 • Krokom
 • Gällö
 • Bräcke
 • Kälarne
 • Liden
 • Matfors
 • Svenstavik
 • Oviken
 • Hede
 • mfl.

Så här gör vi en skogsbruksplan

1

Vi börjar med att samla in all digital information som finns om er fastighet. Sedan besöker vi din skog. Där tittar vi vilka typer av träd som växer i din skog och genom att mäta dem kan vi kontrollera hur gammal skogen är. Vi letar också efter kännetecken på hotade arter och kulturminnen på din fastighet.

2

Vi sammanställer all information i vårt system. Skogsbruksplanen delas in i olika skötselenheter efter noggrann analys. Om du väljer att miljöcertifiera din skog så målklassas även skötseln i detta skede.

3

Du får den färdiga skogsbruksplanen både digitalt och i form av en pärm. Här ges förslag till åtgärder utifrån din /Er vision och målsättning med skogsägandet. Tillsammans med Er upprättas en skötselplan som tidssätts. På så sätt får du full kontroll på intäkter och ev kostnader. Du kan nu välja om du vill att vi skall ajourhålla den så att du alltid har aktuellt data och information om hur dina tillgångar växer.

UPPDATERA SKOGBRUKSPLANEN

Skulle du redan ha en befintlig plan hjälper Gällö Skog dig även gärna med att uppdatera denna. Vanligtvis tas en helt ny plan fram vart tionde år men uppdateringar av schemat kan behövas kontinuerligt.

Att göra en skogsbruksplan är inget som görs över en natt. Vi på Gällö Skog samlar in fakta om din skog och fastighet från besök i alla bestånd samt med hjälp av flygbilder.

Under besöken registreras information som ålder, virkesförråd, trädslagsblandning och även naturvärden. Allt detta görs när vi gör en skogsbruksplan för att du ska få en rättvis helhetsbild av din skogs bestånd och hälsa.

Att göra en skogsbruksplan har många fördelar och underlättar arbetet för dig som skogsägare. Om du vill ha mer information – kontakta oss så berättar vi mer!

EN LÖNSAM SKOGSBRUKSPLAN

Om du som skogsägare känner dig oviss om hur du kan öka din skogs lönsamhet finns våra rådgivare här för att hjälpa dig!

Genom upprättandet av en skogsbruksplan kan du maximera dina intäkter, minska på utgifterna och få en investering som fortsätter ge – år efter år.

Även om din skog inbringar rätt inkomst nu är det viktigt att rätt åtgärder sker vid rätt tidpunkt. Utan att värna om skogen på rätt sätt kan den komma att bli mer kostsam än man räknat med.

Med en skogsbruksplan från Gällö Skog får du det stödet du behöver för att fatta besluten som behövs tas men även en ökad förståelse för din unika skog.

Skogsbruksplanen är ett mycket uppskattat hjälpmedel hos kunderna till oss på Gällö Skog som hjälper dem att spara tid på beslut och undersökningar om skogen.

VAD ÄR DET FÖR PRIS PÅ EN SKOGSBRUKSPLAN?

För prisförslag för din skogsbruksplan – Ring eller maila oss på Gällö Skog idag. Vi hjälper till med planeringen, insamlingen av information samt besök i skogen så att du kan ägna tid åt annat.

Vi erbjuder även årliga uppdateringar av din existerande skogsbruksplan för att du alltid ska ha kontroll över vad som händer i din skog.

Om ni bor i eller i närheten av bland annat:

 • Gällö
 • Hammarstrand
 • Hammerdal
 • Krokom
 • Matfors
 • Stugun
 • Sundsvall
 • Ånge
 • Östersund
 • Västernorrland

Hör av er till oss så kan ni få hjälp med att göra er skogsbruksplan för ett bra pris!

Nyckelord: Pris skogsbruksplan, upprätta skogsbruksplan, göra skogsbruksplan, lönsam skogsbruksplan, få hjälp med sin skogsbruksplan