Gällö Skog » Skogsägare » Lokalt samarbete ger mer till bygden

Lokalt samarbete ger mer till bygden

Hon föddes in i ett jordbrukarhem där jorden och skogen var grunden för livet. Att förvalta den skog som generationer före henne brukat ser hon som en gåva, en vinst i livets lotteri, men också som ett stort ansvar. Gudrun Abrahamsson från Överbyn, Brunflo, är mån om bygden och hon tycker det känns fint med en lokalt förankrad samarbetspartner som Gällö.

– Lokalsamhället behöver produktiv skogsmark. Många människor får jobb genom det. Det är inte bara personalen på sågen i Gällö, utan alla som är involverade i planeringen av affären, under avverkningen, med transporterna med mera. För oss känns det viktigt, säger Gudrun Abrahamsson.

I ordet ”oss” inkluderar hon sig själv och sin man Arne, men också de syskonbarn som hon äger skogen tillsammans med. Egentligen var det brodern som hade det stora skogsintresset, men när han gick bort alldeles för tidigt blev kontaktpersonerna på Gällö en trygghet. Generationsskiftet gjordes redan i slutet av 1970-talet.

– Hade jag förstått då hur mycket ansvar som skulle falla på mig hade jag gjort mer för att sätta mig in i skogsbruksfrågor. Men nu är jag tacksam över Gällös stöd och vi lejer dem för alla stora insatser.

En del mindre jobb vill dock familjen gärna göra själva. Tidigare skötte de rent praktiskt en del planteringar, numera har de mest allmän tillsyn, till exempel över planteringar. I sin barndom följde Gudrun med sin pappa till hans arbete i skogen dit de färdades med häst och släde. Yxa och timmersvans var redskapen. Det var före motorsågens tid. Matsäck medfördes till huggare och häst.

– Det är en glädje att ha fått vara med om den tidens skogsbruk och jämföra den med dagens maskinella skogsbruk. Det var en helt annan värld, funderar Gudrun.

Hon tänker mycket framåt, på kommande generationer. Målet är att lämna över något lika värdefullt som hon själv fick. Ett stort ansvar där hon inte alltid själv styr över utvecklingen. Väder och vind kan ställa saker och ting på ända. Stora katastrofer som stormar känner hon sig lugn inför, helt enkelt för att de inte kan påverkas. Då finns det annat som stör sinnesron mer.

– Betesskador av älg medför att vi inte längre kan plantera tall. Tyvärr måste vi också nu oroa oss för betesskador av hjort på granplant. Barkborrar är ett fortsatt och ökande hot. Vi är väldigt tacksamma för att få hjälp med bedömning och råd av våra kontaktpersoner på Gällö.

 

Vill du också ha kontakt med Gällö Skog? Kontakta oss här.