Gällö Skog leveransvirke Johan Rhodin

Gällö Skog » Skogsägare » Hugg där du står

Hugg där du står

När efterfrågan på virke är stort kan det löna sig att göra jobbet själv. Johan Rhodin investerade i egna maskiner och fick en duktig maskinförare på köpet.
– Att jag kan varenda kvadratmeter av min skog är viktigt för mig, säger han.

Iklädd en rejäl skogshuggarskjorta i februarikylan kliver Johan Rhodin omkring bland tallarna. Johan tog över en hel del skog efter sin pappa, och när han började räkna på hur mycket gallring som skulle göras de kommande fem åren fick han en idé. Han beslöt sig för att att köpa in maskiner och göra det själv. Det blev hans sätt att skaffa sig ett roligt jobb i närheten av gården.

– En granne skulle lägga ner sin grupp och frågade om jag ville köpa maskinerna. Chauffören ingick, berättar Johan.

In i Johans liv rullade en skördare, en skotare och skördarförare Patrik Handler som ”bara” skulle lära upp Johan för att sedan börja plugga. Allt rullade på smidigt från första stund och Patrik stannade kvar.

– Själv kör jag bara skotare för det är svårt att göra ett lika bra jobb som Patrik som har mycket erfarenhet. Jag är väldigt glad att han ville vara kvar, säger Johan.

Särskilt mycket pengar sparar han inte på att göra gallringarna och de mindre avverkningarna själv. Men han har en sysselsättning och skaffar sig själv jobb och får styra över vad han vill göra på ett helt annat sätt än om han lägger ut jobben på externa entreprenörer.

– Jag har ju samma omkostnader som alla andra, men just kontrollen och att jag kan varenda kvadratmeter av min skog är också viktig för mig. Jag vill att det ska vara en fin skog när det är dags för slutavverkning.

Marcus Johansson, virkesköpare på Gällö Skog, tycker det är roligt att köpa in leveransvirke. Anledningen till att Gällö söker mer leveransvirke är för att öka inflödet till sågen, men det finns fler fördelar än mer volym.

– Dels är det väldigt skogsintresserade markägare som ägnar sig åt leveransvirke och det är kul. Vi behöver lägga ner mindre tid på taxering och planering av avverkningen, och kan lägga de pengarna på priset istället, säger Marcus.

Det är förstås skillnad på om det fälls manuellt i små volymer, eller om det är maskinavverkat virke. Minimivolymen är oavsett 15 kubik, utan övre gräns.

– Markägaren får en bättre premie om maskinen kan ta emot våra prislistor och apteringsfiler. På så vis får vi de längder vi vill ha till sågen.

Mer ordning och reda ger bättre betalt, med andra ord. Johan gör mest gallringar och små avverkningar med sina maskiner. Blir det större poster och slutavverkningar ringer han Marcus.

– Det blir inte effektivt för min del med stora avverkningar, och de här ”små” maskinerna kan inte köra i för stökig terräng heller. Man får försiktigt leta sig fram och det tar för långt tid, säger Johan.

Johans tips till de som har mycket egen skog är ändå att man ska våga testa om man gillar att jobba med sin skog och har intresse av skog.

– Visst, det kan gå sönder maskiner ibland och saker kan strula, men det är ett trevligt jobb att vara i skogen. Vi får se när jag är klar om några år, då får jag fundera på om jag ska sälja, eller ta jobb med att gallra åt andra.

Det är inte avgörande att skogsägaren själv gör avverkningen för det ska räknas som leveransvirke. Kanske finns det någon med rätt maskiner och erfarenhet som gör det värt att anlita en granne, som Johan, istället för att slita själv.

– Tänk igenom och räkna så du vet vad du får för jobbet. Prata gärna med oss virkesköpare innan du drar igång, säger Marcus. Vi kan exempelvis hjälpa till med avverkningsanmälan, vilka priser som gäller och vilka premier som betalas om du avverkar med maskin.

Det här är leveransvirke

Du avverkar virket själv och lägger upp det vid lämplig bilväg. Du märker upp virket på egen hand. Virkesköparen ombesörjer transporten till mätplats, industri eller virkesterminal.

Virket prisräknas mot överenskommen prislista och betalningen utgörs av inmätt virkesvärde.

Gällö kan betala extra bra till dig som väljer att avverka själv. Kontakta din lokala virkesköpare.