Gällö Skog » Skogsägare » Fördel skogsbruksplan

Fördel skogsbruksplan

Hugo Landberg bor i Vallentuna och äger skog i Medelpad. Inför ett generationsskifte har han låtit göra en skogsbruksplan genom Gällö skog. Planen underlättar särskilt för distansägare som vill ha full koll på sin skog – från hemmaplan.

– Skogsbruksplanen är ett bra hjälpmedel för att veta vad jag ska göra och inte göra i min skog, när det är dags att vidta olika åtgärder till exempel, säger Hugo Landberg.

Hugo är ”skogsägare på distans”. Han bor i Vallentuna utanför Stockholm och äger skog på båda sidor av Ljungan i Ånge kommun.
– Jag är född i Hjältan utanför Sundsvall, och pappa hade skog. Så jag har varit i skogen sedan barnsben. Idag jagar jag där, även om det är 50 mil bort, säger Hugo.

Genom älgjakten gör Hugo kontinuerliga besök i sin skog och har en god bild av hur det ser ut i den, men säger att det ändå är svårt att hålla allt i huvudet. När skogen nyligen drabbades av ett barkborreangrepp fick han hjälp av Gällö Skog att avverka. I samband med det tog han fasta på ett erbjudande om att göra en skogsbruksplan.
– Jag har en plan från 2012, den är alltså sju år så den gäller ju fortfarande. Men på senare tid har det hänt en hel del, det har varit stormar och barkborrar som krävde åtgärder.

Hugo planerar också att överlåta skogen på sina söner, vilket var ytterligare ett skäl att förnya planen.– Jag har frågat om de vill ta över skogen, och det vill de. Planen blir ett stöd när vi går runt och tittar på skogen tillsammans och ser vad som ska göras.

En skog är sällan homogen, den består av olika bestånd med olika förutsättningar. Skogsbruksplanen beskriver dessa, både på en karta och i ord och siffror, med volymberäkningar och förväntad tillväxt. Framförallt finns detaljerade förslag på skötselåtgärder som exempelvis gallring och avverkning, utifrån de mål som skogsägaren har för sin skog.
– På så sätt är planen ett verktyg både för den som fokuserar på virkestillväxt, och för den som vill värna natur eller andra värden i sin skog, berättar Lennart Magnusson.

Lennart är virkesköpare på Gällö Skog och huvudansvarig för att hjälpa kunderna att ta fram skogsbruksplaner.

– Skogsbruksplanen är en bra grund för samarbete mellan oss och skogsägaren när vi diskuterar olika åtgärder. Och vi vill stimulera skogsägare att aktivt sköta om sina marker för att få en bra tillväxt, säger Lennart.

Alla skogsbruksplaner som Gällö Skog medverkar till att ta fram är så kallade Gröna planer. En sådan krävs på fastigheter över 20 hektar om man som skogsägare vill miljöcertifiera sin skog, något som innebär att man kan få mer betalt för sitt virke.
– Planen ger förutom skötselanvisningar även ett dokument över värdet på skogen, vilket underlättar vid generationsskifte och överlåtelse, när banken behöver underlag för exempelvis långivning, säger Lennart.

Tillbaka till Hugo Landberg och hans skog. I slutet av sommaren fick han sin nya skogsbruksplan från Gällö Skog. Var där några överraskningar?
– Egentligen inte. Genom stormarna har det varit stora avverkningar, och det visste jag ju. Men planen behöver jag oavsett. Nu ska jag sätta mig och titta på den tillsammans med mina söner, och bestämma vad vi vill och kan göra.

Hugo kan rekommendera andra skogsägare att göra en skogsbruksplan, åtminstone de som har en lite större fastighet.
– Om man äger en liten skog kanske man kan hålla i huvudet hur den ser ut och vad som behöver göras. Men det finns gränser för hur mycket man kan hålla reda på, och då är skogsbruksplanen till stor hjälp, säger Hugo.