PS63

Gällö Skog » Samarbeten » Gratis rådgivning ger bättre beslut

Gratis rådgivning ger bättre beslut

Är du osäker på hur du ska lägga upp ekonomin för din fastighet? Det kostar att sköta sin skog,  men med en bra plan kan utgifter vändas till intäkter. Låt din virkesköpare boka två timmar gratis rådgivning med någon av skattekonsulterna på PS63, Gällös samarbetspartner inom skogsekonomi.

– Många skogsägare ser inte sig själva som företagare och blandar tyvärr ihop den privata ekonomin med företagets ekonomi. Det är ett misstag. I stället -bör man se på skogen som en investering som ska bära sina egna kostnader, säger Stefan Adolfsson, skattekonsult på PS63.

Enligt honom sprids det alltför ofta felaktig information för att folk gissar och ger varandra råd utan att vara tillräckligt insatta. Som till exempel när det gäller skatt efter avverkning.

– Jag har träffat skogsägare som inte törs avverka för att grannen sagt att det bara blir en massa skatt. Men då har de helt enkelt haft en dålig planering. Det gäller att betala rätt skatt på rätt sätt och ha en tydlig och noggrann plan för det, säger Stefan Adolfsson.

Dra av kostnader vid avverkning

En annan ständigt återkommande fråga är röjning och gallring. Vissa skogsägare avstår från att genomföra skogsvårdsåtgärder för att det kan kosta mer än det smakar i stunden. Även där vill Stefan få skogsägare att vända på perspektiven. Det gäller att tänka långsiktigt. Att röja och gallra ökar tillväxten och höjer värdet på fastigheten varje år.

– Om du har koll på dina kostnader kan du dra av det vid avverkningen. Låt säga att du haft löpande kostnader på 30 000 kr per år i tio år. Då har du 300 000 kr skattefritt att fordra från skogen när avverkningen sker. Pengar som du till exempel kan belöna familjen med.

Med en bra skogsbruksplan i grunden brukar det dessutom finnas möjlighet att göra en avverkning i samband med skogsvården. På det viset skapas samtidigt en intäkt.

Gratis rådgivning

Det kan vara en utmaning att ha koll på alla regler och möjliga upplägg. Därför är det smart att ta hjälp. Gällös kunder erbjuds två timmar gratis rådgivning med en expert på PS63. De behöver inte nödvändigtvis ta över jobbet med hela ekonomin, men de kan fungera som två extra par ögon med nya perspektiv.

Stefan Adolfsson tycker det är viktigt att se till helheten, både företaget och företagaren samt dennes nätverk. I alltför många fall är det bara en person i familjen som redovisar och är delaktig i skogsaffärerna (oftast mannen). Det är en sårbar situation om exempelvis den personen går bort. Vid generationsskiften, arv, överlåtelse etc. är det extra viktigt med en ekonomisk planering.