Gällö Skog » Samarbeten » Digital teknik håller koll på markarbeten

Digital teknik håller koll på markarbeten

Den bredbandade grävaren smyger försiktigt fram över avverkningen. Här förbereder Örjan Wiklund och Anton Nathanaelsson på företaget Kvickgården för nya granplantor. Skopan skrapar en decimeter ner i jorden och vänder upp och ner på tuvan som på så vis ger en mer gynnsam förutsättning för en granplanta.

– En kvadratmeter rensas först på ris, en åtgärd för att minska risken för snytbagge som kan gå hårt åt plantorna. De har lite torgskräck, baggarna, så en ren jordyta utan ris undviker de gärna att gå över, berättar Örjan Wiklund.

Det mörka bördiga jordlagret bildar små mörka kullar över hela området. Från drönarens perspektiv är hygget fyllt av mörka fläckar och på skärmen i förarhytten växer också antalet mörka digitala prickar. Arealer färgas gröna på läsplattan när tillräckligt många högar är utplacerade. Läsplattan är kopplad till gps-pucken ute på skopan. Gps:er i maskinerna är inget nytt, men att ha mätningen på skopan, den delen som gör det faktiska jobbet, innebär en större exakthet.

– Nästa år, när det här ganska porösa högarna jord fått sätta sig, ska det sättas plant manuellt på de här punkterna, berättar Örjan. Men även om det går att hitta varje hög med gps, går det snabbare för plantsättarna att bara se sig omkring – högarna är tydliga även nästa år. På eukalyptusplantage i Sydamerika till exempel, sitter utrustningen på en maskin som både markbereder och sätter plant samtidigt. Så gör vi inte här.
– Visst är det lite kul och prova något nytt också, säger Anton. Vi är en av de första i Sverige som har den här utrustningen och det är lite inkörningsperiod med programvaror och filsystem som inte riktigt lirar ihop. Men det håller på att lösa sig.

Investeringen i gps-utrustningen och programvaran var inte särskilt dyr berättar Örjan. Runt 20 000 kronor för gps-puck, kablar och skärm och programvara.
– Mest är det en trygghet för oss som kör, så att vi inte gör för mycket eller för lite på varje jobb. Det är ett visst antal plant som ska ut och det går enkelt att se här hur man ligger till under tiden.

Men, allting är inte automatiskt. En av knapparna i grävarens joystick är programmerad för att registrera en ”hög” där plantan är tänkt att sättas.
– Det gäller att registrera punkten också – det sker inte automatiskt. Vi har haft den här utrustningen i tre veckor nu så det börjar bli lite bättre rutin på vänstertummen, säger Örjan och skrattar.

Ett annat vanligt jobb är dikning efter som Örjans grävare ofta jobbar i ganska blöta marker.
– Den här bandbredden gör att vi nästan kan köra på grumligt vatten, säger Örjan. Vi får ofta dikningsuppdrag eftersom dikning sänker vattennivån och på så vis ökar produktivitetstakten på nyplanteringarna. Det verkar vara allt fler skogsägare som upptäcker hur viktigt det är. Vi får betalt per meter dike vi gräver eller rensar – att vi kan visa exakt hur många meter vi faktiskt gör är en trygghet för både oss och beställaren.

I stort sett hela sommaren och en bra bit in på hösten jobbar Örjan Wiklund och Anton Nathanaelsson med sin grävare på hyggen runt Östersund. Det Häggensåsbaserade företaget har stadigt ökat antalet jobb sedan starten 2011. Under vinterhalvåret jobbar de istället med nyavverkningar.
– Det är ju rätt kul när man kommer till samma område för markberedning som vi avverkat tidigare, säger Örjan. I slutet av det här året får vi utvärdera vad vi tycker om den nya tekniken, om den har underlättat redovisningen av jobben till exempel.