Gällö Skog » Nyheter » Persson Invests och SCA:s affär borgar för långsiktighet

Persson Invests och SCA:s affär borgar för långsiktighet

SCA blir helägare till Gällö Timber AB. Allt blir dock sig likt i den dagliga verksamheten. Relationerna mellan skogsägare och virkesköpare på skogsavdelningen Gällö Skog förändras inte. Den lokala sågen står starkare än någonsin inför framtiden. 

För skogsägarna blir allt sig likt efter förvärvet. Gällö Skog kommer att arbeta på samma sätt som tidigare, med god service, lokal närvaro, bra erbjudanden och helhetslösningar i skogen.

 Huvuduppdraget blir även fortsättningsvis att säkerställa råvara till sågen i Gällö, som förädlar virket och därmed bidra till att höja värdet på skog i området.

– All verksamhet kommer att rulla på precis som i dag och under samma namn. Gällö Timber är ett väl inarbetat varumärke, vilket vi sätter stort värde på. Vi har satsat på sågverket med investeringar på 300 miljoner sedan 2010 och står väl rustade för framtiden, säger vd Jonathan Mattsson. 

Inte heller för entreprenörer och övriga underleverantörer blir det någon skillnad. Allt löper på som tidigare, med samma avtal och samma kontaktpersoner.

 SCA och Persson Invest kommer att fortsätta samarbeta efter transaktionen bland annat genom leveranser av sågade trävaror till Persson Invests verksamheter samt genom köp av skogsråvara från Persson Invests skogsinnehav.