Gällö Skog » Medarbetare » Veckans fredagsfejs, Mikael Oscarsson, virkesköpare, Team Mitt

Veckans fredagsfejs, Mikael Oscarsson, virkesköpare, Team Mitt

Vart kommer du ifrån?
Jag har bott i allt från Norrbotten till Bohuslän, men jag är född i Jämtland och har haft min bostad här sedan länge nu. På Gällö Skog är jag en av dem som i princip har varit med från start. Jag har ett skogligt förflutet i SCA och 1998 började jag jobba för Persson Invest och har sedan dess varit en del av Gällö sågverks timmer-råvaruanskaffning.

Vilka är dina drivkrafter på jobbet?
Virkesförsörjningen till Gällö sågen är en av de största drivkrafterna i mitt arbete. Att bidra med att vi får lokala råvaror till Gällö. Jag gillar den industri-arbetsplats som snurrar, funkar och tuffar på. Jag är glad över att vara en del i arbetet som gör att det ryker i skorstenen vid sågverket. Sen gillar jag givetvis att möta människor också. Jag är nog i grunden mer intresserad av mötet med människor än av stockar.

Hur ser en typisk dag på jobbet ut för dig?
Kära nån, det finns inga typiska dagar i det här jobbet. Mycket händer i stunden även om jag naturligtvis har en planering som jag avser att följa. Men så kommer andra ärenden som pockar på som stundvis måste gå före.

Vad packar du alltid med dig?
GPS och mobiltelefon. Det är motorn i min arbetsvardag. Telefonen för att hålla kontakt med kunder och kollegor och GPS för att det är mitt orienteringsredskap på skogsägarnas fastigheter. Man får inte heller glömma ”skogsögat” för att granska skog och virke. Sen anser jag mig alltid ha med sunt förnuft och gott omdöme i packningen. Det kommer man långt med.

Vilka är dina styrkor som virkesköpare?
Att vara lyhörd och försöka förstå hur kunden ser på sitt skogsägande och aktuell åtgärd. Att lyssna in och förstå vad de vill och känner, vilka frågor de har och att sedan kunna besvara de frågorna och omsätta allt på ett bra sätt i praktiken.

Vad gör du på din fritid?
På fritiden håller jag på med tusen aktiviteter, men egentligen är det tre saker som är viktigast för mig. Det är min älskade hustru, vår dotter och vårt barnbarn. Det är mina tre tjejer det, och de är viktigast av allt.