Gällö Skog » Medarbetare » Veckans fredagsfejs, Karl-Johan ”Kalle” Hansson, Team Norr

Veckans fredagsfejs, Karl-Johan ”Kalle” Hansson, Team Norr

Vad har du för bakgrund?
– Jag har varit i skogen sedan jag började jobba. Jag gillar mitt jobb eftersom det är så fritt. Just den här våren har jag jobbat mycket utomhus i och med pandemin. I bagaget har jag 22 år på SCA och tre år på Gällö Skog, och då har jag förutom att jobba som virkesköpare fokuserat på skogsvård och skogsvårdsplanering.

Vad är det du gillar med Gällö Skog?
– Det är ett litet företag där vi jobbar nära varandra och det är nära till hjälpen. Vi är mer mitt i verksamheten och har lättare att påverka och säkerställa att skogsägaren får som de vill. Min åsikt är att skogsägaren ska få det som de vill ha det.

Vad kan skogsägarna ha för önskemål?
– Det finns såklart de som vill att det ska gå fort och bli slätt, medans andra vill att det kan ta tid för att det ska bli precis så som de önskar. Det kan handla om att lämna tallar kring en koja på skogen eller runt odlingar. Ibland är det enskilda träd som ska vara kvar för att de har en känslomässig relation till ett som de fikat under som barn.

Hur kan det gå till då?
– Vi väljer till exempel olika avverkningsmetoder, anpassat till bestånd och markägarens önskemål. Just nu har vi tittat på ett stort sammanhängande bestånd där vi kommer anpassa metoderna efter förutsättningarna. Det hade sedan tidigare tagits bort träd kring ett älgpass. En bit bort finns en naturlig glänta. På båda platserna har det nu kommit upp plantor av sig själv och därför planerar vi att utöka luckorna för att skapa naturlig granföryngring, och då kommer vi använda oss av så kallad luckhuggning. I samma skog lite längre bort hugger vi ur granar och låter tallarna växa på sig, vilket kallas blädning. Ännu lite längre in gör vi en lövskärm: vi hugger bort granarna så att det bara blir lövskog kvar. På alla ställen kommer granföryngringen av sig själv och vi behöver därför inte plantera. Om tre fyra år kommer det inte synas att vi har varit där.

Så kan vi göra när en markägare är intresserad av sin skog och vill vara med och planera och komma med synpunkter. Det hade nog varit svårt på ett större skogsbolag.