Gällö Skog » Medarbetare » Träffa Erik Lundgren, virkesköpare i Team Syd

Träffa Erik Lundgren, virkesköpare i Team Syd

När är skogen som bäst?
Utifrån årstider gillar jag vårvintern bäst, när det blir ljusare och längre dagar. Sedan kommer en fin tid under försommaren när marken börjar torka, men gräset ännu inte har växt upp och man fortfarande slipper myggen...  Då är det trevligt att vistas i skogen! Det är också en bra period för skogsägare eftersom eventuella plantor som sattes året innan syns klart och tydligt. Utifrån skötselperspektiv föredrar jag en välskött, röjd ungskog framför en gammal som inte tagits om hand. Känslan av att träden är på tillväxt är härlig.

 Vad är utmaningen med ditt jobb?
Jag jobbar mycket längs kusten där det är många små skiften. Det innebär mycket samordning och många kontakter med markägare. Ett tips till skogsägare är därför att prata med grannarna för att kolla om de kanske också går i avverkningstankar. Då finns möjlighet att samordna avverkning, gallring och skogsvård på ett effektivt sätt. Det växer bra i det här området, vilket är positivt, men det kan också vara en utmaning om saker inte blivit gjorda i rätt tid.

Vad är dina viktigaste egenskaper som virkesköpare?
Jag är har en bred kunskap, vilket känns som en fördel. Sedan finns det mycket spetskompetens inom Gällö skog och det är en trygghet att ha i ryggen. Grunden i mitt jobb handlar om förtroende och då känns det viktigt att vara ärlig, ödmjuk och lyhörd.