Magasin Gällö Skog

#1 2015

Nya hjältar i skogen

Under januari i år startade Johan Hansson och Patrick Landberg JHPL AB. De är, med god marginal, den yngsta avverkningsgruppen inom Gällö Skog. Det ska inte förväxlas med …

Dags att omvärdera ”gamla sanningar”

Det är svårt att säga om det är klimatförändringar, en tillfällig värmebölja eller dåligt minne som gör att vi återigen blir överraskad av ett väder vi inte riktigt känner …

Utbudsstyrd trävarumarknad

När vi summerar 2014 kan det konstateras att Sveriges produktion av sågade trävaror ökade med 1,5 miljoner m³ (+9%) och den finska produktionen ökade med 0,5 miljoner m³ …