Magasin Gällö Skog

#2 2015

Ett möte mellan bröd och musik

Under Kvinnor Kan-mässan 1994 föddes en idé om att laga mat från de fina råvaror som finns hemma i Jämtland. Kerstin jobbade som lärare och ville göra något utöver …

Överskådlighet med laser

Oavsett vilken grupp av skogsägare du tillhör har alla ett behov av att se över sina marker. Förr har detta skett genom att man helt sonika tagit på sig högskaftade stövlar …

Stabila priser i norr

I början av juni kunde man läsa i Lantbrukets affärstidning att ”Timmerpriserna drar iväg i söder”. Uttalandet härrör sig från Södra Skogsägarna som marknadsförde en …