Gällö Skog » Inspiration » Jakten på rågångarna

Jakten på rågångarna

Att ha koll på sina rågångar har stora fördelar, ändå är det allt för vanligt att de får växa igen och blir svåra eller till och med omöjliga att identifiera i terrängen. Genom att se över dina rågångar minskar du risken att hamna i konflikt med grannen. Alla åtgärder i skogen kan utföras snabbare och med bättre precision och du har full koll på att träden du avverkar eller gallrar är dina – varken mer eller mindre. Vet du med dig att det finns oklarheter, ta tag i gränserna på en gång. Virkesköpare Erik Lundgren tipsar om hur du gör:

TA VARA PÅ KUNSKAP
Ta tillvara den äldre generationens kunskap om din mark. Genom att lära dig om vart ditt skifte går innan eventuellt arv vinner du mycket kunskap som annars riskerar att gå förlorad.

RÅGÅNGARNA ÄR GRÄNSEN
Många tror att GPS:ens gränsdragning räcker för att skilja ditt från mitt. I verkligheten kommer denna gräns med en till flera meters felmarginal. Därför blir den fysiska rågången viktig. Är den svår att identifiera så är det dags att markera den på nytt. Är rågången i sådant skick att den fortfarande går att identifiera kan du som markägare tillsammans med ägarna av angränsande skifte markera upp rågången på nytt. Detta genom att exempelvis måla på träd, hänga upp snitselband eller markera med rågångskäppar. Då har ni koll för flera år framåt.

BÖRJA MED HÖRN
Ofta kan ni hitta de första gränsmarkeringarna, eller platserna där gränsen fortfarande är tydlig, genom kartor eller hjälp av tidigare ägare och/eller grannar. Enklast brukar vara att börja i ett hörn och sedan med hjälp av kompass ta ungefärliga mått därifrån till nästa tecken på rågång.

NYA GRÄNSMÄRKEN
Om rågången helt vuxit igen eller försvunnit kan nya gränsmärken behövas. Då ber du Lantmäteriet om en inmätning. Det är nämligen enbart Lantmäteriet som får sätta ut nya gränser. Om det finns risk att ett gränsmärke kan komma att skadas bör du också be Lantmäteriet om hjälp så att allt går korrekt till. Det gäller även om du och grannen är överens. Att förändra eller förstöra en gränsmarkering är straffbart och även påverkan på gamla gränsmärken bör undvikas, då de kan vara kulturminnesskyddade.

DOKUMENTERA OCH UPPDATERA
Det är en tidskrävande insats, så när rågången väl är markerad är det viktigt att ta tillvara på det arbete som har lagts ner. Dela kunskapen med kommande generation ägare, så slipper de starta från noll när de efter några års ägande exempelvis bestämmer sig för att avverka. En riktlinje är att hävda din gräns vart tredje år. Då håller sig rågången i bra skick och gör att eventuella arbeten i skogen kan flyta på smidigt utan tveksamheter kring vad som är ditt och vad som är grannens.

ETT SMIDIGARE SKOGSÄGANDE
Skogsägande blir både enklare och roligare när du har koll på din skog. Ett bra hjälpmedel är en uppdaterad skogsbruksplan. I den får du en sammanställning av din skogs nuläge och när olika åtgärder rekommenderas. Du kan även få information om rågångarna är bristfälliga och behöver ses över. Den fungerar även som en värdehandling att ha som grund när du vill belåna, köpa eller sälja skog. Du kan beställa en plan av din virkesköpare.

HÅLL ORDNING PÅ DOKUMENT OCH ÖVERENSKOMMELSER
Kom även ihåg att se över övriga juridiska dokument. Innebär skogsägandet att du ansvarar för vissa vägar eller områden på din mark som inte är skog? Har någon av grannarna sitt vatten på din mark och kan det påverka dig vid avverkning? Finns det skriftligt? Genom ordning och reda minskar risken för oönskade överraskningar.