Gällö Skog » Inspiration » Guide till en stark väg

Guide till en stark väg

För att möta efterfrågan på virke krävs det att avverkning av skog sker året om. Men för att det ska vara möjligt behöver vägarna hålla för tunga fordon – även när det är blött. Här kommer därför en guide för dig som är skogsägare över vad du kan tänka på för att få till en väg med bra bärighet.

Grus
Gruslagret ovanpå vägen bör vara av kornstorlek från krossmaterial eftersom det stannar kvar bättre på vägbanan. Undvik för mycket sand då det leder till att vägen kan bli som en ”tvättbräda”.

Trummor
Vatten är vägens största fiende. Trummor används därför för att leda vattnet bort från vägen till ett utloppsdike. Ju fler trummor desto bättre.

Diken
Diken är väldigt viktigt för att hindra vattnet att ta sig in på vägbanan. Diket ska ha en lutning som gör att vatten inte samlas och tränger in i vägbanan.

Vändplan
Vändmöjlighet för tunga fordon ska finnas. Tänk på att bärigheten på vändplanen ska vara densamma som på övriga vägen. 

Vegetation
Rotsystemet från vegetation kan växa in och luckra upp vägkroppen samt bli ett hinder för fordon på vägen. Diken bör därför röjas från sly som hindrar vattenavrinningen. Detta är särskilt viktigt vid trummor.

Slutligen brukar vi säga att vägarna ska vara lika bäriga som marken. Kan du ändå inte avverka sommartid bör du avväga om det verkligen är värt att göra vägar för sommarbruk. Men det går att hitta lösningar oavsett typ av mark.

Om du vill veta mer om vilka krav vi ställer så är du välkommen höra av dig till oss. Vi hjälper dig med en bedömning och fler tips om som garanterar bra vägar.