Gällö Skog » Inspiration » Bär det bra i din skog?

Bär det bra i din skog?

Har du skog som ska avverkas och som står på bärig mark, alltså där det går att köra maskin även en blöt vår, sommar eller höst? Just nu premierar vi på Gällö Skog den typen av avverkningar.

Många skogsägare vill avverka på vintern eftersom förutsättningarna är enklare då mark och vägar är frusna. Vårt lokala sågverk Gällö Timber behöver dock förses med timmer året om. Därför premierar vi avverkningar som även kan genomföras under årets snö- och tjälfria månader.

Bärigheten varierar generellt under året och brukar vara som sämst under tjällossningen och efter långvariga, kraftiga höstregn. Bärigheten beror också på jordart och skogstyp. Grusiga, stenrika, marker har i allmänhet högsta bärighet.

Vill du veta mer? Ring någon av våra virkesköpare! Kontaktuppgifter hittar du här: http://www.galloskog.se/kontakta-oss/