Gällö Skog » Inspiration » Alltid max timmer från skogen

Alltid max timmer från skogen

Maximera timmeruttaget även i skogar med exempelvis klenare träd. Skörda virket i några få längder som är särskilt eftertraktade. Sortera efter längd i separata vältor direkt i skogen. Det är i korthet nyttan med en Gällö Max-avverkning. Konceptet, som funnits några år, förbättras nu ytterligare.

Utvecklingen drivs av efterfrågan. Trävarukunder i Sverige och i världen är villiga att betala för specifika längder och kvaliteter, vilket är anledningen till att Gällö Timber sedan flera år satsar på nischade produkter.

– Vi har utvecklat ett antal funktionella produkter och den resan har bara börjat. Vi ser bland annat en ökad efterfrågan inom emballage och tre meters-segmentet som är intressant, säger Urban Viklund, vd på Gällö Timber.

"Förutom att de får bättre betalt tror och hoppas vi att skogsägare i Jämtland uppskattar att deras virke, oavsett dimension, sågas vid ett lokalt sågverk i inlandet och används till efterfrågade produkter i världen."


Nöjda trävarukunder
samt alltid maximalt med timmer innebär att skogsägarna kan få mer pengar i plånboken, oavsett hur skogen ser ut. I de nordvästra delarna av Jämtland finns skogar där det kallare klimatet nära fjällen kan göra träden lite krokiga och ”koniska” (med hög avsmalning). Träd som traditionellt gått till massaved och flis vid en avverkning. Med korta längder på tre meter, samt möjlighet att såga även riktigt klena stockar, kan en större andel ändå bli timmer.

– Förutom att de får bättre betalt tror och hoppas vi att skogsägare i Jämtland uppskattar att deras virke, oavsett dimension, sågas vid ett lokalt sågverk i inlandet och används till efterfrågade produkter i världen. På så vis är Gällö Max även en satsning för att höja stoltheten lokalt, säger Ola Lassemo, skogschef på Gällö Skog.

 

Det är inte alla bestånd som passar för Gällö Max-avverkningar. I Västernorrland och östra delarna av Jämtland blir det sällan aktuellt vid slutavverkningar eftersom klimatet gör att träden växer sig betydligt högre och grövre än i västra Jämtland. Däremot vid gallringar kan det vara ett bra alternativ även här.

– Vi har under våren och sommaren gjort avverkningar med det nya upplägget och fått goda resultat. Även i bestånd som inte gallrats och där träden växt sig långsmala blir utfallet med Gällö Max bra, säger Ola Lassemo.

Gällö Max-konceptet har funnits några år och produkterna har varit efterfrågade. Därför förfinas nu metoderna ytterligare och nya trävaruprodukter planeras. En viktig del i konceptet är korta stockar, så korta som tre meter. Produkter som efterfrågas bland annat för panel i Skandinavien och Sydeuropa.

Inom konceptet finns den unika ”Gällö-stocken” som är den korta, klena. Även den mäter tre meter på längden och kan vara så smal som 115 millimeter. Den kan sågas med vankant och används främst till emballage, exempelvis till lastpallar inom fiskeindustrin Norge. (Läs mer om Gelfa-fabriken här.)

De långa stockarna i konceptet hade tidigare två fasta längder på 5,50 meter och 4,90 meter. I höstens uppgraderade version av Gällö Max har en ny längd på 3,70 meter lagts till för att förbättra utfallet och öka lönsamheten.

Skillnad på avverkning

Vid en traditionell avverkning läggs allt timmer i en hög vid avlägget. En viktig del i Gällö Max-konceptet är att sortera vältorna i olika högar efter längd och dimension.

Gällö Max för olika träd

Genom Gällö Maxkonceptet maximerar vi timmeruttaget i alla typer av skogar. Utifrån trädens beskaffenhet tar vi ut de längder och dimensioner som passar. För krokiga eller koniska träd med hög avsmalning kan det exempelvis bli en kort/ grov (grå färg i illustrationen) och en kort/klen stock (orange). För smala träd kan det bli flera korta/klena.