Gällö Skog » Information » Rutiner för att förebygga skogsbrand

Rutiner för att förebygga skogsbrand

Det råder stor risk för skogsbränder i flera delar av landet. Vi på Gällö skog har väl etablerade rutiner när det gäller åtgärder vid förhöjd brandrisk. För att minimera eventuella risker för brand vid extrem torka och värme har vi daglig kontakt med våra entreprenörer. Tillsammans går vi igenom väderprognoser och förutsättning för aktuell avverkning baserat på SMHI:s brandrisktjänst.

Om brandrisken bedöms vara för hög, trots vidtagna åtgärder, avbryts arbetet och fokus läggs på fuktigare skogsområden.

Här är några åtgärder vi vidtar:

  • Maskiner utrustas med fler brandsläckare
  • Krattor och spadar finns vid arbetsområdet
  • För att undvika gnistor tas maskinbanden av
  • Vattentankar med vattenkannor/vattensprutor finns utplacerade
  • Säkra upp arbetet med brandvakter
  • Går över till nattkörning då risken oftast är lägre