Marknadens starkaste prislista med Gällö Max!

Gällö MAX innebär att vi gör sågtimmer även av virke med lägre toppdiameter vilket resulterar i mindre massaved. Eftersom timret har ett högre pris än massaveden innebär det att vi kan betala mer för din skog.

"Gällö Max ger bättre betalt"

Pelle Selander, Lit
– Allt som gynnar skogsägaren är bra och det tycker jag att Gällö MAX gör. Särskilt när det gäller klenare bestånd eller poster med hög avsmalning gav det i mitt fall ett bättre netto, konstaterar Pelle Selander i Lit.

Kortfattat om Gällö Max

Mer timmer och mindre massaved.
Hållbara trävaror skapar långsiktighet
Mer i plånboken för skogsägaren

Varför ska du välja Gällö Skog?

Nära

Vi finns och verkar i den absoluta närheten av din skog. Vi har stor lokalkännedom och tror på vikten av att finnas ute i de små orterna. Vi arbetar också nära både skogsägaren och skogsindustrin.

Lönsamma

Förutsättningen för vårt arbete är att inte bara vi utan även våra kunder gör en bra affär. Att skogen som råvara är lönsam tryggar framtiden för skogsnäringen och i förlängningen hela regionen.

Nytänkande

Vi drivs av nyfikenhet och en tro på att allt går att förbättra. I en anrik bransch med en uråldrig råvara vill vi vara den modiga utmanaren. Vi skapar förändring med hjälp av ny teknik och nyfikna medarbetare och partners.

?>