Bäriga vägar Gällö Skog

Så får du starka vägar i skogen

En bra väg i skogen har flera fördelar:

 • Bättre betalt
  Vid prissättning värderas avverkningar som kan utföras på vår, sommar och höst högre än vinterkörningar. Det beror på att fler skogsägare vill avverka på vintern eftersom förutsättningarna är enklare då mark och vägar är frusna. Vårt lokala sågverk Gällö Timber behöver dock förses med timmer året om. Därför premieras avverkningar som även kan genomföras under årets snö- och tjälfria månader.
 • Lägre kostnader
  Att skota (alltså flytta) virket från avverkningsplats till upphämtningsplats innebär höga kostnader. En stark väg så nära avverkningen som möjligt innebär därför stora besparingar. Totalt blir din förtjänst alltså mycket högre tack vare en bra väg.
 • Lättare att ta sig ut
  Vägen underlättar din vardag som skogsägare på många sätt. Det blir lättare och trevligare att ta sig ut i skogen för att till exempel plantera, för att köra ett pass med röjsågen eller för att jaga, plocka bär eller svamp.

När är det värt att bygga väg?

Funderar du på om det är värt att satsa på en väg? Vi gör snabbt en kalkyl till dig! Viktigt är att ha god framförhållning, då ett vägbygge är en process på flera år.

Tips till dig som redan har en väg!

Har du redan en väg? Tänk på den som ett hus som måste underhållas regelbundet. Det känns förmodligen naturligt att exempelvis måla om huset vart tionde år, men gör du regelbundet åtgärder på din väg? Vi rekommenderar:

 • Buskröjning, alltså ta bort sly längs vägen så att du slipper löv och kvistar som ramlar ner på vägen. Det gör nämligen att vägen snabbt består av jord i stället för grus. Detta är en tjänst som vi kan utföra åt dig vid behov.
 • Kontrollera och rensa diken för att undvika översvämningar.
 • Kolla även trummor längs vägen, då överfulla trummor med vatten som trycker på snabbt förstör en väg.