Utbudsstyrd trävarumarknad

Skriv ut Dela

Produktionstakten i Sverige var fortsatt hög under januari, medan Finland har en relativt kraftig produktionsminskning. En enskild månad är inte tillräckligt för att kunna se någon långsiktig trend och det ska bli mycket intressant att följa produktionsutvecklingen under de närmaste månaderna. Det finns gott om råvara hos de svenska sågverken, vilket sannolikt innebär en fortsatt hög produktionsnivå.

Förutsättningar inför andra kvartalet
Det är viktigt att den lageruppbyggnad som sågverken fått under de senaste månaderna minskar till en normal nivå för att undvika prispress. Även om de svenska sågverken har en fördel av vår svaga valuta är lagerbalansen i marknaden en avgörande faktor för att upprätthålla prisnivån. När det här skrivs återstår det ännu några veckor innan affärerna för andra kvartalet börjar komma på plats. Det finns ännu inga riktiga indikationer på vilken riktning efterfrågan och priset tar vägen. Det mesta pekar på att marknaden kommer att vara relativt stabil för de flesta sortiment under de kommande månaderna.

Byggande och konsumtion

Europa
Byggtakten i Europa är säsongsnormal på en lägre nivå under vintermånaderna och det är fallet även i år. Totalt sett är tillväxttakten svagare än vad tidigare prognoser visat och när det gäller nybyggande, ROT-sektor och konsumtion av trävaror, är det fortsatt Storbritannien som har den mest positiva prognosen. Övriga länder med positiv utveckling är Holland, Sverige, Polen och Ungern. Byggprognoser och investeringar i ROT-projekt för den svenska marknaden ser stabilt positiva ut för 2015. Den franska marknaden är viktig för granen och den visar fortfarande inga tecken på förstärkning utan präglas fortfarande av tröghet.

Kina
Den kinesiska importen och konsumtionen av trävaror har under de senaste åren haft en mycket stark utveckling. En avmattning av husbyggnadstakten under 2014 har dock inneburit att importen haft en sjunkande trend. Volymerna är fortfarande mycket stora och de största exportörerna är Ryssland och Kanada, men den kinesiska marknaden spelar en allt större roll även för sågverken i Sverige och Finland.

USA
En fortsatt positiv trend på såväl byggande som konsumtion. Under de senaste månaderna har dock både byggande och konsumtion haft en viss avmattning, men alla prognoser pekar på en fortsatt positiv utveckling. Det underliggande behovet av bostadsbyggande är stort.

Japan
Den japanska marknaden har under hela 2014 haft för höga importlager som de inte förmått minska till en normal nivå. Inför affärer under första kvartalet 2015 verkar det som att lagren av furu minskat vilket medför ett större köpintresse. Granlagren är dock inte helt i balans och förhoppningen är nu att även de blir bättre balanserade inför kommande kvartalsaffärer.