Stor efterfrågan på skogstekniker

Skriv ut Dela

Två års utbildning till skogstekniker vid Gammelkroppa högskola i Filipstad, är ingen ovanlig notering i de cv:n som skogstekniker runt om i landet lämnar in vid rekryteringar. Jonathan Mattsson i artikeln intill är exempelvis en som har utbildat sig där.
Gammelkroppa har som krav för behörighet att sökanden ska ha gått en gymnasieutbildning med skoglig inriktning. Allt färre ungdomar gör det valet, vilket gör att gruppen som kan söka högskolan också tunnas ut.
– Vi har intag på de 25 platserna vartannat år och har alltid fyllt kullarna. Vi är lite oroade över färre antal sökande, men glada att alla som utbildar sig får jobb, säger Peter Stejmar.
Högskolekollegan Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg, har fått till stånd en möjlighet att komplettera en saknad behörighet för den som söker. Det har Gammelkroppa av ekonomiska skäl inte fått möjlighet att göra än. Men Peter Stejmar tror att just denna utveckling har kommit för att stanna.
– Intresset för att arbeta i skogliga näringar kommer längre upp i åldrarna i dag. För oss gäller det att anpassa oss efter det, säger han.

En annan trend som Gammelkroppa ser är att många arbetsgivare som tidigare varit noga med formella krav på utbildning vid rekrytering nu i stället ser mer till sökandes personlighet. Det har blivit viktigare att kunna “ta kunden” än att behärska det akademiska finliret.
– Det har jag förståelse för. Det är ibland viktigare att personer har förmågan att kunna få en affär gjord, och det är inte alltid sådant man lär sig på en utbildning utan kan vara medfött. Många stora företag har sedan rätt avancerade internutbildningar som ger kunskap som saknas, säger Peter Stejmar.
Skogsteknikerutbildningen i Gammelkroppa är inriktad på skogsproduktion, skogsteknik och skoglig planering. Många går efter utbildning vidare till arbetsledande och planerande arbetsuppgifter inom skogsbruket. Skogsbolag, skogsägarföreningar, konsultföretag och Skogsstyrelsen är vanliga som arbetsgivare.

Peter Stejmar tycker att framtidens arbetsmarknad ser mycket intressant ut, och tror att digitalisering och ny forskning kommer att vända upp och ner på en tidigare väldigt traditionell industri.
– Ett exempel är Stora Enso som driver ett forskningscenter där man söker nya användningsområden för cellulosan. I framtiden kanske man bygger bilkarosser av skogen, säger Peter Stejmar.