Snabba cash med Gällö ekonomi

Skriv ut Dela
Skogsägandet innehåller mycket administration och inte minst ekonomi. Skogen spöar bankkontot både i avkastning och enkelhet och vid en skogsaffär med oss kan du ha merparten av pengarna på kontot redan vid kontraktskrivning. Tack vare ett nära samarbete med lokala entreprenörerna i PS63 kan vi också erbjuda skogsägare professionell rådgivning gällande skatter, deklaration och generationsskiften.

Vi på Gällö Skog har alltid haft det lokala samarbetet som en röd tråd genom vår verksamhet. Det gagnar dig som skogsägare och gynnar de lokala företagen. Ett av företagen vi har ett nära samarbete med är PS63 Rådgivning AB (det står för Petter Stefan och latituden 63). Petter Jakobsson har lång erfarenhet som redovisningskonsult och Stefan Adolfsson som skatteexpert. Båda kommer från renommerade företag inom branschen men valde för några år sedan att starta eget, bland annat med inriktning mot ekonomisk planering för skogsägare tillsammans med Gällö Skog.
– För dig som skogsägare kommer vi in som en extern part och gör en genomlysning av ditt skogsägande. Det kan handla om allt från hur du ska lägga upp din skatteplanering och hur den verkar tillsammans med din skogsbruksplan till bokslut, deklaration, kassaflödesanalys och generationsskiften. Från Gällö Skogs håll erbjuder de dessutom genom sin betalningsplan ett effektivt verktyg för att kunna fördela inkomsten över en period om minst två år och samtidigt får man bättre ränta än på ett vanligt skogskonto hos en bank plus att du slipper källskatten. Gällö Skog erbjuder dessutom möjlighet till förskott om maximalt 70 % i samband med kontraktskrivande. Garanten för dig som skogsägare är Persson Invest och SCA. Jag brukar säga att det är i dagens ekonomiska klimat är tryggare att ha pengarna hos Gällö Skog än hos banken, speciellt när det rör sig om belopp som överstiger bankgarantin. I praktiken skulle båda dessa finansiellt starka bolag behöva kasta in handduken för att pengarna skulle äventyras. Det var ju inte länge sedan som en av våra storbanker bara var timmar från en total kollaps.

– Man ska inte vara rädd för att få betala skatt, det tycker jag är ett felaktigt sätt att se på saken. Men man ska heller inte betala för mycket skatt.
Stefan Adolfsson, PS63

Är man en aktiv skogsägare vet man att kostnaderna inte alltid samverkar med utgifterna. Det är få förunnat att kunna leva enbart på sitt skogsinnehav idag. Har man dessutom ett heltidsjobb kan skattesatsen bli väldigt hög, närmare 70%. En sund skatteplanering och en bra plan för skogsbruket är grundstenarna för att lyckas. Petter och Stefan pratar återkommande om femårscykler. Skogsbruksplanen och den ekonomiska planeringen kan med fördel sträcka sig längre men ursprungsplanen behöver revideras ungefär vart femte år för att hålla sig au jour med verkligheten. Skatter är en sådan faktor som spelar in.
– Man ska inte vara rädd för att få betala skatt, det tycker jag är ett felaktigt sätt att se på saken, menar Stefan och fortsätter: Men man ska heller inte betala för mycket skatt. Vi kan ta generationsväxlingen som exempel. Det kan faktiskt till och med vara lättare att ta över en skog som är avverkad. Sedan ska man vara helt säker på att alla faktiskt vill vara med och driva skogsbruket. Alla kanske inte är i samma fas i livet och det kan likställas med ett förhållande. Kan man inte kommunicera står man inför en mycket svår situation för framtiden, framförallt när det sedan ska ärvas ned i ytterligare ett led. Då lämnar man helt plötsligt efter sig ett samägande med kanske uppåt 10 andra delägare, alla med samma rätt till åsikt. Vissa kanske måste avverka för de har ett kapitalbehov medan andra vill ha det som pensionspengar. Sedan är livet skört. Har man en skogsbruksplan och ett skrivet testamente har man gjort det man kan för framtida generationer. Utan dessa två är det lätt hänt att konflikter sliter släkten isär, ”andra hälfter” lägger sig i som faktiskt inte har något delägande och så vidare.

PS63 Rådgivning AB har sitt kontor i Odenskog, samma hus där ett av Gällö Skogs kontor ligger. Det ger många fördelar och det är ofta som skogsägare besöker PS63 Rådgivning AB samtidigt som de besöker någon av virkesköparna. Petter och Stefan lägger stor vikt vid den personliga kontakten, att det är någon man inte bara har kontakt med per telefon och mail.
– Vi är inte heller rädda för att göra hembesök vid behov, berättar Petter. Annars är det bara att dyka förbi oss på kontoret om du har vägarna förbi.
Gällö Skog har fler samarbetspartners inom ekonomisk rådgivning. Prata med din virkesköpare om du vill få kontakt med en passande samarbetspartner. Just nu bjuder dessutom Gällö skog på två timmars ekonomisk rådgivning tillsammans med PS63 Rådgivning AB. Ta chansen att få guidning i frågor kring beskattning, deklaration och generationsskiften!

FAKTA:

Gällö Skog skogskonto

• 70% förskott direkt vid kontraktsskrivning.

• Ingen källskatt (på ett vanligt skogskonto ligger den på 15% på insatt kapital).

• Högre ränta än hos Handelsbankens Skogskontoränta, cirka 0,1%

• Persson Invest och SCA som garanter.