Skogen blir digital

Skriv ut Dela

Äntligen är den här, Gällö Skogs nya leverantörswebb! Här finns all information kring dina skogsaffärer samlade.  De detaljerade kartorna på skärmen ger dig lika mycket information som om du promenerat runt bland granarna.

Kontraktet är skrivet. Föryngringsavverkning ska utföras. Men när kommer maskinerna egentligen? Hur ska basvägarna dras? Hur framskrider jobbet ute i skogen, och när kommer pengarna att betalas ut?  Som skogsägare kan du ha många olika frågor kring dina affärer med oss på Gällö skog. Från och med nu finns alla svar på leverantörswebben.

Här finns en översikt av dina kontrakt med datum, status och tillhörande traktdirektiv. De senare skiljer sig stort mot de gamla papperskartorna där endast avverkningsområdets yttergränser var inritade. Nu kan du se ditt skogsskifte på en flygfotobild. Beroende på vilka val du kryssar för, kan du se var basvägar ska dras, var trädgrupper ska sparas, var det finns myrholmar, bilvägar, avläggsplatser och mycket mer. Bredvid kartan kommer en utförlig teckenförklaring upp.

– Det är en stor fördel att kunna se traktdirektiven i detalj. Även om du inte bor på din fastighet och kan promenera ut och titta på snitslarna i träden, så kan du få en tydlig bild av hur det ser ut i verkligheten, säger Elsa Järvholm på Gällö Skog som varit med och sjösatt leverantörswebben.

Under fliken ”Operativ plan” kan du följa arbetet på dina olika kontrakt. Här står preliminärt startdatum för avverkningen, om jobbet är pågående eller avslutat och hur mycket volym som har mätts in. Det här med preliminärdatum är en service som Elsa tror att kunderna kommer att uppskatta.

– Kunder ringer ofta och frågar när vi ska sätta igång, men det är ju ofta väldigt svårt att svara på. Och när det väl finns ett exakt datum, är det inte alltid någon hinner ringa och informera, säger Elsa.

Genom att logga in då och då, kan du själv hålla dig uppdaterad. Det preliminära datumet ändras och blir allt säkrare ju närmare det förestående arbetet ligger i tid.

Med den nya leverantörswebben kommer det också att bli enkelt att hålla koll på skogsekonomin. Alla handlingar som du får av Gällö Skog – kontrakt, utbetalningsplaner, likvider, fakturor och annat – kommer från och med nu att finnas samlade i digital form på leverantörswebben. Du kommer fortfarande att få dokumenten i pappersform, men oavsett hur duktig du är att hålla reda på dokument och pärmar, kan du alltid snabbt hitta de uppgifter du behöver. Den där avverkningen för två år sedan, till exempel – när skulle pengarna betalas ut? Det är svårt att minnas, men nödvändigt att ta reda på för att planera inköpet av den där traktorn.

– Jag är glad att vi äntligen kan erbjuda den här tjänsten och ge all information på ett enkelt sätt. Det ger också våra kunder större möjlighet att vara delaktiga i vad som händer i deras skog, även om de inte fysiskt är på plats, säger Elsa Järvholm.

Kontakta din virkesköpare för att få inloggningsuppgifter!