Masssaved blir efterfrågat emballage

Vikten av att tänka nytt och jobba efter givna förutsättningar skapade en ny träindustri i Gällö. Den tidigare fabriken för gevärskolvar till försvaret och senare även …