Investeringar revolutionerar Gällös virkessortiment

Skriv ut Dela

För pengarna som investeras får sågverket i Gällö en helt ny tork som ska bli längre och mäta 6,30 meter. Det innebär att den klarar längder på 3,10 meter i dubbla rader och det är här som vi hittar själva meningen med satsningen.
– Vårt sortiment ska hädanefter bestå av längderna 3,10 samt de längre 4,80, 5,10 och 5,40 säger Urban Wiklund.
Det kortaste virket på 3,10 meter har länge haft en hög efterfrågan på marknaden, inte minst på exportmarknaden. Man har dock inte sågat det eftersom det inte gått att få produktionen effektiv, bland annat på grund av längden på torken. Kvarlevor från gamla tiders virkesmätning och djupt inrotade arbetsmetoder inom sågverksindustrin är också orsak till att kort virke aldrig fått chansen. 
 Så här har det sett ut och resonerats på de allra flesta sågverk i landet.
Att virkeslängden 3,10 meter är efterfrågad beror på att det är mycket användbart till fasadvirke på enplansvillor. Även till möbel- och interiörsnickerier passar längden bra.
Att Gällö Timber också väljer att sortimentet ska bestå av längderna 4,80 till 5,40 förklaras helt enkelt med att efterfrågan där är som allra störst.
– Det här visar att vi lyssnat på marknaden och rättar oss efter efterfrågan som vi också tror kommer att se ut så här på längre sikt. Men vi tittar också på hur det ser ut i skogen och på hur skogsägaren kan få bättre betalt. Det hänger nämligen ihop, säger Urban Wiklund.
Tidigare har toppen av trädet enbart gått till massaved som gett skogsägaren lägre ersättning än om den skulle ha blivit till timmer, vilket den alltså kan bli i den nya strategin.
Ambitionen vid avverkning kommer nu att så långt det är möjligt ta tillvara timmer som ska bli Gällö Kort (3,10 meter) och Gällö Lång (4,80 till 5,40 meter).
Den naturliga och självklara kopplingen mellan Gällö Timber och dotterbolaget Gällö Skog gör det enkelt att samarbeta och att få med skogsägaren i en diskussion kring konceptet som döpts till
Gällö MAX.
– Eftersom sortimenten ger skogsägaren de högsta ersättningarna, jämfört med andra längder och jämfört med massaved, tror vi att de flesta kommer att gilla vår strategi. Allt hänger ju samman med att även vi gör en bättre affär när vi valt att koncentrera oss på de här längderna plus att det är vad kunderna efterfrågar. Alla blir vinnare på det här, säger Urban Wiklund.
Investeringen har också ett symbolvärde för hela Jämtland, anser Urban Wiklund.
– Att produktionen av jämtländskt timmer stannar i regionen har oersättlig betydelse för samhälle och skogsägare. Vi är många som har lätt att sympatisera med den tanken!

Gunnar Sveiby i Gällö har sin skog kring Revsundssjön och har under våren gjort affär med Gällö Skog. Drygt 7 000 kubik virke har lagts i vältor och ska till sågverket. Det nya jämfört med tidigare affärer är att Gunnar Sveiby nu säljer till den prissättning som gäller för Gällö MAX.
– När jag går runt bland vältorna och tittar så ser jag ju konkret skillnad mot tidigare. Nu ligger det sorterat i de tre längderna 5,40, 4,80 och 3,10. Jag tycker hela konceptet verkar kanonbra, säger Gunnar Sveiby.
Han poängterar att dagens massapriser inte är upphetsande alls och gör bedömningen att Gällö MAX kommer att ge honom bättre betalt, tack vare att timmeruttaget ökar.
– Jag tror det här ger bättre betalt för skogsägaren. Men jag tror också att Gällö Skog tänker rätt som investerar i produktionen och nischar sig med sortimentet. Det blir nog bra för alla det här.