I skydd mot hotet som aldrig kom

Skriv ut Dela

Planen med Skansen Klintaberg var att fungera som en begränsningslinje mot en inryckande arme på ungefär 5000 man. Det betydde att om täten befann sig i Klintaberg skulle kön sträcka sig ända bort till Valsjöbyn. Skansen började byggas maj 1943 och stod klar 1944, alltså under senare delen av kriget. Placeringen är väl vald ur försvarssynpunkt. Anläggningen ligger precis vid vägen på ett brant berg och vägen nedanför kunde snabbt mineras. Vid full beredskap huserades här upp till 215 man från förband i Jämtland, Ångermanland, Hälsingland och även från Mellansverige.

Lyckligtvis, som alla vet, fick vi aldrig veta hur väl Skansen hade uppfyllt sitt syfte. Tyskarna kapitulerade den 8 maj 1945 och Skansen föll långsamt in i glömska och naturen återtog de konstgjorda bergrummen. Så hade den stått än i dag om det inte vore för en entusiastisk före detta hemvärnssoldat och journalist vid namn Örjan Sedin samt Persson Invest som var den dåtida ägaren av marken.
– När jag flyttade till Gunnarvattnet behövde jag få kontakt med lokalbefolkningen och mitt sätt blev att jag gick med i hemvärnet. Vi fick många frågor om Skansen Klintaberg och en dag bad jag att få nycklarna och åkte dit på ett besök. Det visade sig vara ganska intressant. Det var då historien tog sin början. Jag fick tillåtelse av försvarsmakten att leta i gamla arkiv och jag har spenderat åtskilliga timmar i militära arkiv i både Östersund, Oslo och London för att ta reda på vad som hände på den här tiden, berättar Örjan.
– Militärerna var fenor på att arkivera och det är tack vare det vi kan så mycket om området idag. Men när jag började mina eftersökningar på den här tiden var det i största hemlighet. Kalla Kriget pågick och området blev plötsligt intressant på nytt. Skansen kompletteras med två atombombssäkra skyddsrum enligt den dagens norm. Man kan säga att området fick en sorts renässans i och med detta. Tyvärr är skyddsrummen numera grusfyllda men historien lever kvar.

Idag är berättelsen om kriget och Skansen Klintaberg något vi ska bevara för framtida generationer. Örjan pekar på vikten att lära ut och visa ungdomar hur det var på den här tiden och skolklasser från norska sidan är en viktig målgrupp. För framtiden vill Örjan fortsätta berätta historien och söker samtidigt lokala förmågor som är villiga att axla guideturer och mottagandet av besökare. I dagsläget kan man besöka Skansen med Örjan som guide under juli till mitten på augusti, onsdag till söndag.