Helios-Luja

Skriv ut Dela

Investeringen i det så kallade Heliosprojektet motsvarar ungefär en femtedel av hela Sveriges försvarsbudget och är en otroligt viktig pusselbit vid förädlingen av massaveden. I praktiken innebär det att massafabriken dubblar sin kapacitet jämfört med dagens 430 000 ton per år till 900 000 ton per år. Men vad innebär det i praktiken för dig som skogsägare och framtida leverantör till Östrand?

Jörgen Bendz, virkeschef på SCA Skog:

– Investeringen i Östrand säkrar upp för alla skogsägare i Mellansverige med en ekonomiskt uppsida vi inte kunnat erbjuda utan den här typen av satsningar. Som skogsägare får du del av en produktion i en värdekedja över mycket lång tid framöver. Med den nya investeringen kommer det finnas en större efterfrågan på de här produkterna inom industrin i just Mellansverige. Skogen får med andra ord ett större värde än den hade innan. Framförallt är det tre kärnpunkter vi ska komma ihåg:

  1. Skogen är värdelös utan industrin och industrin är beroende av skogen. Med den här satsningen får vi en förbättrad balans i skenet av det som sker inom pappersproduktionen och den globala minskningen av tryckpapper.
  2. Vi får in produkterna i en värdekedja med lång bärtid framöver. Pappersmassa är en flexibel produkt med många användningsområden.
  3. En bra balans mellan fiber och timmerproduktionen i regionen. Vi har gott om sågverk och det blir en bättre avvägning av det som faller ur ett skogsbruk.

Huvudmarknaden för massaprodukter är främst för den europeiska marknaden och det har mycket med logistiken att göra även om SCA också är stor förbrukare inom området.

Jörgen poängterar att det inte är frågan om en helt ny fabrik utan man byter ut flera processer till en högre kapacitet. Arbetet är redan påbörjat med en större utbyggnad i åtanke.

– Mycket av det befintliga kommer finnas kvar och kommer inte direkt vara synligt för blotta ögat utan det blir en omflyttning på fabriksområdet. Det kommer se snarlikt ut och de flesta byggnaderna kommer se ut som de gör idag.

Den vanliga produktionen kommer pågå parallellt med utbyggnaden och det blir endast marginell påverkan med ett fåtal stopp när man byter processer. Under 2018 förväntas hela anläggningen kunna påbörja intrimning för att till slut köra igång för full kapacitet.