Gällö går sin egen väg

Skriv ut Dela
Gällö skog är den lilla men starka organisationen som vågar ta ut svängarna. För att komma närmare sina viktiga markägare satsar man nu på nya profiler. Vi satte oss ner med Urban Viklund, vd för Gällö Timber, och Hans Lantz, marknadschef för Gällö skog, och bad dem ge sin bild av Gällös vinnande vägval.

Det går bra för Gällö skog. Det konstaterar Hans Lantz – och det är inte ett uttryck för något mindre väl förtäckt skryt, utan den glädjande verkligheten.
– Vi är duktiga och gör resultat och våra tjänster är efterfrågade. Och därför måste vi bli fler, fortsätter han.
Den relativt lilla organisationen Gällö skog äger en flexibilitet som ger den möjlighet att ta ut svängarna lite mer. Och det har man nu gjort genom en nytänkande rekryteringsinsats.
– Vi har nyanställt fyra virkesköpare. Det som är lite speciellt är att vi bland annat satsat på nya profiler. Vi sökte både de som var erfarna och de som var oerfarna från skogsbranschen men erfarna säljare, säger Hans Lantz.

Vad hoppas ni på att nya profiler ska kunna ge er?
– Energi, nytänk, andra arbetssätt och metoder än de vi är vana vid. Vi har i dag många oerhört duktiga medarbetare som har en bred skoglig bakgrund, så där är vi mer än väl kvalificerade. Men ett sätt att ta nya steg är att ta in nya influenser från andra branscher.
Tanken med förstärkningen är att Gällö skog ska kunna vara ännu mer utåtriktat och komma närmare sina viktiga markägare. Något som i sin tur ska gynna strävan mot ett av företagets stora mål – att öka den så kallade självförsörjningsgraden för moderbolaget Gällö Timber, det vill säga öka mängden eget timmer in till sågverket i Gällö.
– För oss är det viktigt att ha vi själva kan råda över råvaran, säger Urban Viklund, vd för Gällö Timber, och fortsätter:
– I dag har vi en försörjningsgrad på runt femtio procent, det vill säga ungefär hälften av stockarna vi sågar kommer från Gällö skog. Vi vill på sikt få upp den siffran till runt 75 procent.

Varför är det viktigt?
– För att vi då på ett enklare och säkrare sätt möter de krav som vår försäljningsavdelning sätter. Rätt råvara i rätt tid.
– Ja, och det skapar en trygghet när vi rår över råvaran själv, säger Hans. Vi kan till exempel snabbare ställa om till den råvara som Gällö Timber vill ha ut, det är i vårt eget val att göra olika längder och dimensioner på virket.
De båda företagsprofilerna hoppas på att den positiva spiralen som nu satts igång ska stärka de båda verksamheterna – men även lokalsamhället.
– Med en nära relation med skogsägare vi känner så ökar möjligheten att utveckla råvaran. Och har vi större kontroll på vår egen råvara är det större möjlighet att vi kan fortsätta vara starka i Jämtland och att vår industri finns kvar här om tio eller femton år. Det är klart att det är viktigt, avslutar Hans Lantz.