Dags att omvärdera ”gamla sanningar”

Skriv ut Dela

Skogsbruket i södra Norrland är som skogsbruket i övriga Sverige styrt av ”gamla” sanningar. Ett typexempel på detta är uttrycket ”föret håller till påsk”. Det är en gammal sanning man har litat på och använda sig av som referenspunkt när man lägger upp produktions- och transportplaner i skogsbruket. Vinterposter fram till påsk och därefter förfallsposter. Alla erfarna gamla rävar planerar också att de avverkningar som körs precis innan påsk kommer ut på bra och stabila vägar. Detta för att kunna hålla transporterna rullande under den känsliga förfallsperioden. Den här vintern har visat att vi kanske måste börja omvärdera de gamla sanningarna. Än så länge kör vi för fullt med hela vår avverkningsflotta på vinteravverkningar. Vi har till och med ett antal myrvägar som får bekänna färg i vårsolen.

Under vintern haft vi haft en bra och jämn produktion på våra avverkningsmaskiner. Även transporterna har flutit på bra. Vi har haft ett litet tapp på inkörningen på grund av begränsingar vid mottagningsplatserna och haverier på några bilar. Vädret har också utmanat transporterna den senaste tiden. Både produktionsledare och timmerkörare har glidit av skogsbilvägar den senaste tiden och sandbilarna har fått jobba hårt.

Oron för det varma vädret är dock allestädes närvarande. Just nu ser vi över alla våra avlägg för att hitta de vi kan avvakta med till förmån för till exempel utkörning från myrvägarna.  Genom att snödika vägar kan vi dessutom skynda på upptorkningen och börja rulla ut virket så snart det bara går efter att tjälen har släppt. Har du en bra väg ska du inte bli orolig för att virket ligger kvar någon vecka efter påsk, vi kommer och hämtar virket så snart vägen torkat upp. Vinteravverkat timmer ska enligt VMF vara inkört till mottagningsplatsen innan den 15 juni och det ska vi klara, med råge!

Nästa nöt att knäcka är att hitta lämpliga poster åt maskinerna när tjälen har försvunnit. Sågen i Gällö håller en jämn produktion året om och Gällö Skog ska då som råvaruleverantör leverera i ett så jämnt flöde som möjligt. Detta innebär att vi måste hålla igång avverkningsflottan året om. Även i detta arbete är vägarna en väldigt viktig aspekt. Det går att avverka nästan vilken post som helst på barmark så länge man har en bra och stark väg för timmerbilarna att köra ut virket på. Genom att använda nya laserdata som finns gällande ytvatten och markfuktighet samt att ha duktiga och eftertänksamma skogsmaksinförare kan man hugga många vinterposter under sommaren. Det är dock betydligt svårare att få en timmerbil att köra på vatten än det är att få en avverkningsmaskin att göra detsamma.