Certifiering + skogsbruksplan = Lönsam kombo

Skriv ut Dela
Skogsägare som certifierar sin skog enligt PEFC får två tydliga fördelar. Råvaran går att sälja till bättre pris och skogsbruket blir också mer hållbart.
– Som skogsägare blir man mer attraktiv för sågverken, eftersom certifierad svensk råvara har ett högre värde på exportmarknaden, säger skogsägaren Gunnar Sveiby.

Runt om i världen finns drygt 750 000 skogsägare som är PEFC-certifierade. Det är därmed den globalt ledande certifieringsstandarden med hög trovärdighet internationellt.
Svenska PEFC bildades år 2000 för att ta fram en certifieringsstandard som fungerar både för det småskaliga familjeskogsbruket och för större skogsägare. I dag är drygt 40 000 svenska skogsägare certifierade. Dessa har också en aktiv skogsbruksplan, vilket är ett viktigt krav för att bli certifierad.

Skogsägaren Lennart Nilsson i Bräcke står i begrepp att certifiera sig, och för honom hänger åtgärden tätt samman med att skaffa en ny skogsbruksplan.
– Jag hade en skogsbruksplan som varit inaktuell i tio år. Hade inte möjligheten med certifiering dykt upp och varit kopplad till skogsbruksplan, så hade jag nog kört på som tidigare. Nu skaffar jag både ny plan och en certifiering, säger Lennart Nilsson.
Det främsta skälet för honom är ekonomiskt. Han kan inte ge några exakta siffror på hur lönsamheten ökar med en certifiering, men att det blir bättre betalt har han fått löfte om av köpare.
– För sågverken blir det lättare att sälja en certifierad vara, och den utvecklingen är jag övertygad om kommer att fortsätta och förstärkas. Och vad gäller skogsbruksplan så ser jag det som en investering i framtiden. Jag tror skogen blir bättre utnyttjad av nästa generation om det finns en grund att stå på, säger Lennart Nilsson.

En annan jämtländsk skogsägare är Gunnar Sveiby i Gällö, han har haft sin PEFC-certifiering i tio år.
– Det blir några tior extra betalt per kubik med certifieringen, men det är inte det viktiga. Först och främst blir jag mer attraktiv för sågverken att göra affär med och dessutom ligger det i tiden. Vi måste värna om naturresurserna, säger Gunnar Sveiby.
För honom har certifieringen inte inneburit några omfattande åtgärder.
– Fem procent av skogen ska avsättas för natur- eller kulturmiljövård och det har varit enkelt för mig, säger han.

PEFC I KORTHET

Grundläggande krav på en PEFC-certifierad skogsägare är att denne ska:

Bedriva ett aktivt och uthålligt skogsbruk i enlighet med skogsvårdslagen, skogspolitikens mål och annan relevant lagstiftning

Uppfylla kraven i Svenska PEFCs Skogsstandard

Ha en aktuell och certifieringsanpassad skogsbruksplan där det tydligt framgår vilka områden som har avsatts för natur- eller kulturmiljövård

– Anlita PEFC-certifierade skogsentreprenörer, när entreprenör kontrakteras

Acceptera kontroller av det certifieringsparaply som skogsägaren har avtal med och externa kontroller av den certifieringsorganisation som kontrollerar paraplyorganisationen