Certifiera din skog gällö skog
Certifiering av skog gällö skog
Certifiera skogen gällö skog

Certifiera skogen? Så här går det till i 5 steg

Har du bestämt dig för att certifiera din skog och därmed ta del av vår gröna bonus? Så här går det till.

Text: Foto:

1: BESLUT.
När du bestämt dig för att certifiera din skog kontaktar du din närmaste köpare på Gällö Skog. Du hittar oss alla på galloskog.se/kontakta-oss

2: AVTAL.
Om du inte redan bestämt dig för vilken typ av certifiering du vill göra, FSC eller PEFC, så guidar vi dig till vilket alternativ som passar dig bäst. De påminner naturligtvis i mångt och mycket om varandra, men det finns små skillnader. Därefter skriver vi ett avtal som knyter dig till vårt gruppcertifikat.

3: SKOGSBRUKSPLAN.
Om du inte redan har en uppdaterad skogsbruksplan så blir vårt nästa uppdrag att skapa eller uppdatera din skogsbruksplan. Om du har en skogsbruksplan som inte är certifierad så löser vi det i samband med att vi uppdaterar planen. I en grön skogsbruksplan ingår exempelvis utmärkning av de områden som ska avsättas för naturvård. Skogsbruksplanen behöver hållas uppdaterad i takt med att åtgärder görs på din fastighet.

4: CERTIFIKAT.
Som medlem i vårt gruppcertifikat får du ett diplom med ditt certifikatsnummer som bevis för att du uppfyller grundkraven för certifieringen. Certifikatsnumret anger du när du säljer virke från din fastighet.

5: UPPFÖLJNING.
Varje år görs slumpmässiga stickprov på certifierade fastigheter i vårt gruppcertifikat. Då säkerställs att skötseln följer certifieringens krav, att naturvårdsområdena respekterats och att all dokumentation är uppdaterad och riktig. Gällö Skog kan hjälpa dig som skogsägare vid revision.

Läs mer om certifiering av skog här.