Allt du undrat kring certifiering

Skriv ut Dela

För skogsägarna är certifiering enkelt. De svåra bitarna tar andra hand om. Knut-Erik Eriksson och Martin Stugholm tycker att certifieringen hjälper dem att sköta sin skog på ett riktigt bra sätt. Att det sker med större hänsyn till djur och natur är extra bonus.

Knut-Erik Eriksson traskar trots sina snart 88 år obehindrat fram bland kvist och snö längs den gropiga basvägen. Martin Stugholm, som sedan några år tillbaka också är delägare i den här skogsfastigheten i Boda, gör honom sällskap upp över hygget där avverkningen är i full gång. Skördaren borta i skogskanten arbetar effektivt och lämnar små travar av stockar efter sig. Uppe i backen har maskinföraren sparat några höga kulturstubbar kring ett begränsat område, en signal till den som senare ska markbereda hygget att styra undan.

  • Det finns fångstgropar där. Det är viktigt att ta hänsyn till sådant när man avverkar. Någon av groparna är väldigt välbevarad med rester kvar av en träbotten. troligtvis från 1700-talet, säger Knut-Erik.

Kulturminnen är inte det enda som det ska tas hänsyn till. Gällö Skog, som ansvarar för denna avverkning, är ett certifierat företag. Det innebär att all avverkning, oavsett om skogen är certifierad eller inte, sker enligt PEFC- standard med något större hänsyn än vad skogsvårdslagen kräver.

Just den här skogen är dock certifierad. Norrskog hjälpte Knut-Erik med detta redan 2003.

  • En grönskogsbruksplan hade jag ju redan, så i praktiken innebar det ingen förändring för mig. Jag har alltid tyckt att det är viktigt att man sköter skogen bra så att det hela tiden kommer ny skog, säger Knut-Erik.

För skogsägaren är certifiering precis så enkelt som Knut-Erik säger. Om man inte redan har en skogsbruksplan, får man hjälp att upprätta en. Sedan är det bara att hålla sig till planen vad gäller skötselåtgärder som markberedning, plantering, röjning och gallring, Man behöver också ha hygglig ordning på sina papper och hålla skogsbruksplanen uppdaterad med information om vad som gjorts ute i skogen. Med digitala tjänster är detta inte längre någon konst. Viktig är också att avverkningarna är utförda enligt den avverkningsplan som gjorts, ett ansvar som ofta hamnar på virkesköparen. Ibland görs enstaka stickprov för att kontrollera att allt är i sin ordning.

  • De gjorde en revision hos mig 2013. De var hit och tittade i skogen och vi kikade på skogsbruksplanen. Det gick bra, det var inget märkvärdigt, säger Knut-Erik.

Ansvaret för naturhänsyn är den svåraste biten, men det vilar på virkesköpare och entreprenörer. I en grön skogsbruksplan delas skogen in i många små områden efter marktyp och växtlighet. För vart och ett finns miljömässiga mål. De drygt 300 hektaren i Bodaskogen omfattar lite mer än 100 sådana områden. För dem som utför det praktiska arbetet ute i skogen innebär det att ta olika sorters hänsyn på olika ställen. Det kan handla om att spara alar vid sjöar eller lämna död ved och torrträd för att gynna insekter och fåglar. Martin och Knut-Erik har till exempel en del grov asp som ska sparas.

Det är viktigt att all information, genom digitala kartor och tydliga snitslar, når ända ut till maskinförarna. Vid den här avverkningen är det Gällö Skogs virkesköpare Lennart Magnusson som är länken mellan skogsägarna och entreprenörerna. Gällö Skog arbetar tillsammans med 10-15 olika certifierade entreprenörer som regelbundet får utbildning för att kunna utföra jobbet på rätt sätt. Skogsägaren som lejer bort röjning, gallring och avverkning kan med andra ord lugnt luta sig tillbaka.

Jag tycker att det är jättebra med certifiering. Överhuvud taget har man ju stor nytta av en skogsbruksplan, för man kan ju inte komma ihåg allt som har gjorts på varje enskild enhet under åren. Följer man planen vet man att skogen sköts på rätt sätt. Dessutom är det en bekräftelse på att man är aktsam mot naturen och djuren som lever här. Det känns bra. En skog ”äger man inte”, den förvaltar man, säger Martin.